Czy można odliczyć cały kredyt konsolidacyjny

Zaciągnąłem w 2006 roku kredyt na cele mieszkaniowe. Inwestycja została zakończona w 2008 roku. Przed jej zakończeniem skonsolidowałem jednak kredyt mieszkaniowy i samochodowy. Słyszałem, że w związku z takim kredytem mogę odliczyć odsetki. Mam jednak pytanie, czy wszystkie, bo przecież w tym nowym kredycie jest też samochód?

Nie

Nie wszystkie odsetki z kredytu konsolidacyjnego można odliczyć. Nowe przepisy wyraźnie przewidują, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka) stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tym przepisie zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego czy to na cele mieszkaniowe, czy na spłatę takiego kredytu. Inaczej mówiąc, w sytuacji gdy w ramach kredytu konsolidacyjnego połowa środków trafia na spłatę wcześniejszego zadłużenia z tytułu zakupu mieszkania, a druga połowa to spłata innych długów, jako podstawę do wyliczenia kwoty ulgi odsetkowej będziemy brali tylko połowę spłacanych odsetek.

Podstawa prawna

• Art. 7 ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).

• Art. 9 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu, przeczytasz:

- Czy trzeba spełnić warunki starej ulgi
- Czy przy konsolidacji składa się PIT-2K
- Czy wysokość odliczenia jest limitowana
- Czy znów odliczę odsetki od kredytu refinansowego
- Czy można skorzystać z wyższego limitu
- Czy odliczyć odsetki od kredytu na grunt

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej.