Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają płacić podatek CIT na takich samych zasadach, jak pozostałe podmioty - zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotwany przez posłów Lewicy. W piątek odbyło się pierwsze czytanie projektu.

W trakcie debaty klub PO złożył wniosek o odrzucenie proponowanych zmian. Głosowanie zaplanowano na następnym posiedzeniu Sejmu.

W projekcie chodzi o likwidację obowiązku rozdzielania dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi od dochodów osiąganych z innych źródeł.

Obowiązek ten jest związany z wyliczaniem wysokości ulgi z CIT, z której mogą korzystać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y oraz komunalne zakłady gospodarki mieszkaniowej. Z podatku są zwolnione dochody osiągane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów np. fundusz remontowy.

Zgodnie z definicją Ministerstwa Finansów, do gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie wliczają się dochody uzyskiwane np. z wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów czy reklam na budynkach. Oznacza to, że dochody takie nawet jeżeli zostaną przeznaczone na utrzymanie budynków nie mogą zostać objęte ulgą.

Zdaniem Lewicy, stanowisko resortu finansów powoduje, że ulga ta jest "iluzoryczna", a konieczność rozdzielania dochodów jest dodatkowym obciążeniem administracyjnym.

"W naszej ocenie zmiany, które proponują wnioskodawcy nie są korzystne dla wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych" - powiedział Zbigniew Konwiński z PO. Dodał, że dla tych podmiotów obecna ulga podatkowa jest "faktyczna, a nie iluzoryczna".Jego zdaniem, usunięcie zapisów o uldze pozbawi wspólnoty mieszkaniowe możliwości zwolnienia z podatku dochodowego funduszy remontowych. "Opodatkowanie wspólnot mieszkaniowych od całego osiągniętego dochodu byłoby dla nich niekorzystne" - powiedział. Posłowie tej partii nie zgadzają się też z twierdzeniem Lewicy, że nowelizacja nie będzie mieć konsekwencji dla budżetu państwa.

PiS popiera projekt tylko w części dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych i wnosi o konsultacje z pozostałymi podmiotami, których projekt dotyczy. PSL jest za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji finansów.

Stanowisko resortu finansów - niechętne poprawce - przedstawił wiceminister finansów Maciej Grabowski. Zastrzegł jednak, że nie jest to oficjalne stanowisko rządu. "Opodatkowanie funduszów remontowych wspólnot mieszkaniowych jest posunięciem wysoce niewłaściwym. To samo dotyczy TBS-ów czy samorządowych jednostek prowadzących gospodarkę mieszkaniową" - powiedział. Choć przyznał, że połączenie dochodów z obu rodzajów działalności mogłoby być korzystne dla niektórych spółdzielni.