ELŻBIETA LIWANOWSKA

doradca podatkowy, Tarwid, Liwanowska, Mazur i Partnerzy

Tak

Trzeba jednak pamiętać, że potrącenie wydatku na nabycie gruntu poprzez zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów jest odroczone do momentu, w którym następuje odpłatne zbycie tego składnika majątku.

Fakt, iż grunty nie podlegają odpisom amortyzacyjnym, nie zmienia ich klasyfikacji prawnej, pod względem podatku dochodowego. Grunty, które spełniają definicję środków trwałych, o której mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią środek trwały w działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Nie podlegają one natomiast odpisom amortyzacyjnym na mocy przepisu szczególnego - art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki na nabycie gruntu nie są również kosztem uzyskania przychodów bezpośrednio - zakaz zaliczenia wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów wynika z treści art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej ustawy. Potrącenie wydatku na nabycie gruntu - zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów, jest odroczone, zgodnie z art. 23 ust. 1 powołanej ustawy, do momentu, w którym następuje odpłatne zbycie tego składnika majątku.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).