Poczta Polska i pracownicy skarbówki od kilku dni straszą protestem. Co prawda, pocztowcy wycofali się na razie z protestu, jednak najbliższe dni mają być okresem wzmożonego protestu skarbowców. Takie zapowiedzi powodują zaniepokojenie wśród osób, które jeszcze nie złożyły lub nie wysłały do urzędu skarbowego swojego zeznania PIT za 2007 rok. Na dopełnienie tego obowiązku zostały zaledwie trzy dni, a przed podatnikami widmo kolejek. Poczta w ramach protestu zazwyczaj przerywa pracę w ciągu dnia. Natomiast urzędnicy fiskusa planują masowe urlopy na żądanie lub oddawanie krwi w dniach 28-30 kwietnia.

Warto jednak zachować spokój. Są inne metody na złożenie rocznego PIT, i to z zachowaniem ustawowego terminu. Samo Ministerstwo Finansów poleciło, aby dyrektorzy izb skarbowych tworzyli okresowe punkty obsługi we wszystkich siedzibach gmin, powiatów i miast oraz aby zawierali porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, w celu zapewnienia obsługi tych punktów. W akcję przyjmowania zeznań podatkowych włączone zostały także urzędy kontroli skarbowej.

Ponadto istnieje możliwość korzystania ze specjalnych urządzeń dostępnych w urzędach. Są to tzw. urzędomaty, które przyjmują zeznanie i wydają potwierdzenia ich złożenia. Są one dostępne dla podatników zazwyczaj przez całą dobę.

Dodatkowe dyżury

W związku z końcowym etapem akcji składania zeznań podatkowych za 2007 rok, biorąc pod uwagę możliwe trudności związane z akcją protestacyjną, resort finansów podjął działania, które mają ułatwić terminowe rozliczenie podatku przez wszystkich podatników. Janusz Janowski, dyrektor z Izby Skarbowej w Szczecinie, wyjaśnił nam, że w województwie zachodniopomorskim prowadzone są specjalne dyżury, w trakcie których przyjmowane będą wyłącznie zeznania PIT.

- Ponadto w województwie na stałe funkcjonują cztery całoroczne Punkty Obsługi Podatników: w Łobzie, Świdwinie, Sławnie i Policach. Dodatkowo, dzięki porozumieniom z lokalnymi władzami, możliwe jest złożenie zeznania w większości urzędów gmin - podkreśla Janusz Janowski.

Dodaje, że istnieje również możliwość składania zeznań w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, w godzinach pracy tej instytucji.

Podobne punkty funkcjonują w całej Polsce.

Skrzynki i urządzenia

Agnieszka Derkacz z Izby Skarbowej w Opolu wskazuje, że podatnicy mogą złożyć zeznanie podatkowe osobiście w siedzibie urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając do udostępnianych przez część urzędów skrzynek.

- Z myślą o podatnikach, którzy nie mają możliwości odwiedzić swojego urzędu skarbowego w godzinach jego pracy, urzędy skarbowego na terenie całego kraju wydłużyły czas pracy do godz. 18.00 w dniach od 21 do 30 kwietnia - wyjaśnia Agnieszka Derkacz.

Protest bez zakłóceń

Janusz Janowski podkreśla też, że w związku z zapowiadaną w dzniach 28-30 kwietnia akcją protestacyjną pracowników urzędów skarbowych Izba Skarbowa w Szczecinie zapewnia, że ewentualny protest nie zakłóci pracy urzędów skarbowych w województwie. Zeznanie podatkowe można również złożyć w kancelarii urzędu skarbowego, urzędomacie lub wysłać je listem poleconym na adres urzędu skarbowego.

- Dodatkowo 30 kwietnia będzie można składać roczne zeznania do skrzynek/urn, które będą wystawione w urzędach skarbowych do godz. 24.00. W przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego oraz zgłoszenia zamiaru rozliczania się z urzędem skarbowym drogą elektroniczną z dochodów za 2007 rok można również rozliczyć się przez internet - stwierdza Janusz Janowski.

Według niego, w przypadku spełnienia się najgorszego scenariusza, przyjmowaniem zeznań zajmą się inni pracownicy funkcyjni w urzędzie.

Dwie popularne formy

Jak pokazaliśmy, istnieje wiele sposobów złożenia rocznego PIT. Łukasz Strzelec, doradca podatkowy w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, wskazuje, że dwie najczęściej wybierane formy to bezpośrednie złożenie deklaracji w urzędzie lub też nadanie jej pocztą. Do stosukowo rzadziej wykorzystywanych możliwości zalicza się przesłanie zeznania drogą elektroniczną, złożenie go w polskim urzędzie konsularnym, w dowództwie jednostki wojskowej, u kapitana statku, w administracji zakładu karnego lub śledczego, w tzw. urzędomacie lub też wrzucenie do skrzynki wystawionej przed budynki urzędów lub umieszczonych w innych urzędach.

- Możliwość przesłania zeznania drogą elektroniczną pojawiła się dopiero w 2008 roku, a dodatkowo obwarowana jest koniecznością dopełnienia pewnych formalności oraz poniesienia dodatkowych kosztów. W praktyce oznacza to, że tylko nieliczna grupa podatników będzie chciała skorzystać z tej formy - uważa Łukasz Strzelec.

Jego zdaniem, złożenie zeznania w urzędzie konsularnym, jednostce wojskowej czy w zakładzie karnym również nie jest opcją dla szerszego grona podatników. Zakładając więc, że spełni się wieszczony w mediach czarny scenariusz, tzn. pod koniec kwietnia zastrajkują jednocześnie pracownicy Poczty oraz organów skarbowych, podatnikom jako alternatywa zostanie wyłącznie wrzucenie zeznania do specjalnie przeznaczonych do tego skrzynek lub też skorzystanie z urzędomatu.

- Rozwiązania polegającego na wrzuceniu zeznania do skrzynki nie można jednak uznać za najlepsze z punktu widzenia podatnika. Skrzynka nie wyda podatnikowi potwierdzenia złożenia zeznania, a w konsekwencji nie będzie miał on zabezpieczenia na wypadek, gdy złożone zeznanie nie dotrze do urzędu. Lepszym, choć nie idealnym, rozwiązaniem może więc być skorzystanie z urzędomatu. Jednak nie w każdym urzędzie taka maszyna funkcjonuje - podkreśla Łukasz Strzelec.

Ważny termin

Termin złożenia rocznego zeznania w zakresie PIT jest wyjątkowo ważnym terminem. Dlatego też - jak tłumaczy Andrzej Pośniak, doradca podatkowy z Kancelarii CMS Cameron McKenna - istotne jest, aby zeznanie PIT zostało złożone na czas. Czynność ta może być dokonana poprzez osobiste doręczenie zeznania do urzędu, najpóźniej w dniu upływu terminu, albo poprzez wysłanie go pocztą.

- Mając na względzie zapowiadane strajki, sądzę, że w sposób szczególny podatnicy powinni zadbać, aby swoje zeznania złożyć jak najwcześniej. Jednocześnie warto mieć nadzieję, że ewentualny strajk co najwyżej opóźni doręczenie zeznań do urzędów, ale nie uniemożliwi podatnikom uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentu, jeszcze przed upływem terminu składania zeznań - podsumowuje Andrzej Pośniak.