Do końca czerwca 2021 r. podatnicy handlujący towarami akcyzowymi będą musieli zarejestrować się w specjalnym wykazie, który będzie prowadzić dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Sam rejestr powstanie już 1 lutego 2021 r. i zastąpi 44 lokalne wykazy prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych.
Zmiany wynikają z uchwalonej 10 grudnia br. nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa trafiła teraz do Senatu. Większość jej przepisów wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.
Najważniejsza nowość, czyli obowiązek zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, dotyczy nie tylko podmiotów mających już obecnie status podatnika akcyzy (na podstawie art. 16 ustawy o podatku akcyzowym), lecz także pośredniczących podmiotów węglowych i gazowych oraz innych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Wyjątek dotyczy osób fizycznych, które zużywają gaz LPG do celów grzewczych, bo dla nich rejestracja będzie dobrowolna.
Co do zasady zgłoszenie rejestracyjne do CRPA trzeba będzie złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
Kolejna zmiana czeka pośredniczące podmioty węglowe (obracające węglem bez akcyzy). Jeśli rok wcześniej kupiły one powyżej 30 tys. ton węgla do celów opałowych, to chcąc zachować zwolnienie z akcyzy, będą musiały ewidencjonować prowadzony przez siebie handel za pomocą elektronicznego dokumentu dostawy, przy użyciu systemu EMCS PL2.
Niezależnie od tego fiskus, korzystając z tego samego elektronicznego systemu EMCS PL2, obejmie nadzorem również handel importowanymi wyrobami akcyzowymi objętymi zwolnieniem od tej daniny ze względu na ich przeznaczenie (np. paliwa lotnicze i żeglugowe, gaz zużywany do celów opałowych) oraz eksportowanymi wyrobami opodatkowanymi stawką 0 proc. ze względu na ich przeznaczenie (wyroby energetyczne takie jak oleje, alkohol etylowy, biodiesel).
Do końca stycznia 2022 r. podatnicy będą mogli nadal dokumentować taki handel za pomocą papierowych dokumentów dostawy.
Etap legislacyjny
Nowelizacja z 10 grudnia 2020 r. ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – trafiła do Senatu