Kto organizuje konkursy w imieniu klienta i zarazem kupuje i wydaje nagrody uczestnikom, pełni rolę płatnika. Nie jest nim klient zleceniodawca – potwierdził NSA.
Chodziło o spółkę, która na zlecenie klientów organizuje konkursy, akcje promocyjne, sprzedaż premiową, loterie i inne wydarzenia mające na celu reklamę firmy klienta, jego produktów i marek. Koszt finansowania programu, jak i nagród ponosi klient spółki. Ona sama dostaje wynagrodzenie za swoje usługi.
Rozważała jednak zmianę modelu biznesowego. Chciałaby z góry dostawać od klienta wynagrodzenie, jak i pieniądze na pokrycie kosztów organizacji akcji promocyjnych i nagród. Klient przekazywałby jej więc od razu całą kwotę, a ona zajmowałaby się całością przedsięwzięcia.
Reklama
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy działając w nowym modelu biznesowym, spółka będzie pełniła w konkursach i programach lojalnościowych rolę płatnika PIT. To by oznaczało, że wydając nagrody, powinna pobierać zaliczki na podatek i przekazać uczestnikom informacje na formularzu PIT-11.
Spółka uważała, że nie będzie musiała pobierać zaliczek, a jedynie powinna wystawiać PIT-11.

Reklama
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że płatnikiem nie jest spółka, lecz jej klienci (zleceniodawcy). To oni ponoszą ekonomiczny ciężar organizacji akcji promocyjnych oraz zakupu nagród, mimo że spółka nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu. W praktyce jednak – zdaniem dyrektora KIS – pośredniczy ona jedynie w przyznawaniu nagród. Nie pełni więc roli płatnika i nie musi pobierać zaliczek na PIT ani wystawiać PIT-11.
Nie zgodziły się z tym sądy obu instancji. WSA w Łodzi uznał, że skoro po zmianie modelu biznesowego spółka będzie kupować nagrody dla uczestników konkursów i programów lojalnościowych z własnych środków, to będzie również płatnikiem, a nie jej klienci (zleceniodawcy). Z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT wynika bowiem, że płatnikiem jest podmiot, który dokonuje świadczeń. W tym wypadku – jak zauważył WSA – spółka, jako organizator konkursów i programów lojalnościowych, będzie podmiotem przyrzekającym nagrodę oraz wydającym ją z własnego majątku. Będzie więc musiała pobrać zaliczkę na PIT i wystawić PIT-11.
Identycznie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. To, że spółka dostanie od klienta pieniądze na zakup nagród rzeczowych, nie zmienia faktu, że to ona będzie płatnikiem PIT – stwierdził sąd.
Podobnie orzekł w wyrokach z 2 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 1192/18) i z 21 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 1195/18).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 25 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1509/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia