Wypłacone z OC sprawcy odszkodowanie za uszkodzenie firmowego samochodu jest przychodem w całości, a nie tylko w części przewyższającej koszty naprawy – wyjaśnił dyrektor KIS.
Spytał o to indywidualny przedsiębiorca, który uczestniczył w kolizji drogowej. Sprawcą wypadku był drugi kierowca i z jego ubezpieczenia OC zostało wypłacone odszkodowanie. Naprawa była bezgotówkowa, kwota ubezpieczenia trafiła bezpośrednio do warsztatu.
Przedsiębiorca spytał, czy jako przychód ma wykazać całe odszkodowanie, czy tylko nadwyżkę nad kosztami naprawy firmowego auta. Sądził, że przychodem będzie tylko ta różnica.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił jednak, że przychodem będzie cała kwota. Przypomniał, że odszkodowania za szkody w składnikach majątku związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą są przychodem z tej działalności (art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT) i jako takie nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.
Nie ma tu również zastosowania art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, który z przychodów z działalności gospodarczej wyłącza zwrócone wydatki, niezaliczone do kosztów podatkowych. Nie można mówić o takiej sytuacji, gdy podatnik ponosi wydatek, który zostaje sfinansowany kwotą z ubezpieczenia – stwierdził organ.
Wyjaśnił, że otrzymane odszkodowanie stanowi wyrównanie poniesionego wydatku (na pokrycie szkody w majątku podatnika) w kwocie odpowiadającej poniesionemu przez podatnika wydatkowi. Nie jest to zatem zwrot wydatku.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 grudnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.695.2020.1.MR