Płaca minimalna w 2021 r. wzrośnie do 2800 zł (z 2600 zł). Podwyżka ta oznacza wzrost kar przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym.

– Wzrost płacy minimalnej spowoduje podwyżkę nie tylko kar, ale także limitu, który kwalifikuje czyny do kategorii wykroczeń skarbowych – zwraca uwagę Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy i partner zarządzający TPA Poland.
Z wykroczeniem skarbowym mamy bowiem do czynienia, gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. – W przyszłym roku za wykroczenie uznawany będzie więc czyn, wskutek którego ubytek w kasie państwa nie przekroczy 14 tys. zł – wskazuje ekspert. Obecnie limit ten jest niższy o 1000 zł.
Wykroczenie skarbowe podlega grzywnie wymierzanej w granicach od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym w 2021 r. grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie od 280 zł do 56 tys. zł.
– Osoba, która dopuszcza się wykroczenia skarbowego, zwykle jest karana mandatem. Zgodnie z k.k.s. może on zostać wymierzony w granicach od 1/10 do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia – przypomina Krzysztof Kaczmarek. To oznacza, że od 1 stycznia 2021 r. widełki dla mandatów nakładanych przez urzędników skarbówki wyniosą od 280 zł do 5600 zł. Dziś kwota mandatu mieści się w przedziale 260–5200 zł.
Czyn kwalifikowany jako przestępstwo skarbowe jest zazwyczaj karany grzywną, ale też karą ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Grzywna jest ustalana w stawkach dziennych. Najniższa z nich wynosi 10, a najwyższa 720. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać 400-krotności tej części.
– W 2021 r. najniższa stawka dzienna będzie wynosić 93,33 zł, a najwyższa 37 332 zł. Tym samym maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe wzrośnie do 26 879 040 zł z obecnych 24 958 080 zł – wskazuje Krzysztof Kaczmarek.
Kary za wykroczenia skarbowe
2020 r. 2021 r.
Kwota uszczuplenia kwalifikowana jako wykroczenie do 13 tys. zł do 14 tys. zł
Grzywna od 260 zł do 52 tys. zł od 280 zł do 56 tys. zł
– wymierzona przez urząd skarbowy mandatem do 5200 zł do 5600 zł
– wymierzona nakazem przez sąd do 26 tys. zł do 28 tys. zł
– wymierzona wyrokiem przez sąd do 52 tys. zł do 56 tys. zł
Kary za przestępstwa skarbowe
Kwota uszczuplenia kwalifikowana jako przestępstwo skarbowe od 13 tys. zł od 14 tys. zł
Stawka dzienna od 86,66 zł do 34 664 zł od 933,30 zł do 37 332 zł
Grzywna od 866,60 zł do 24 958 080 zł od 933,30 zł do 26 879 040 zł
– wymierzona nakazem karnym do 6 932 800 zł do 7 446 400 zł
– wymierzona przez sąd wyrokiem do 24 958 080 zł do 26 879 040 zł