W 2018 r. sądy skazały za przestępstwa fakturowe 24 osoby. Dwudziestu osobom wymierzone zostały grzywny, a jedynie trzy zostały pozbawione wolności – mówiła wczoraj prof. Violetta Konarska-Wrzosek podczas konferencji „20 lat Kodeksu karnego skarbowego”.
Konferencję zorganizowała Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Dziennik Gazeta Prawna był patronem medialnym.
W jej trakcie mówiono nie tylko o kodeksie karnym skarbowym, ale i karnym, który przewiduje surowe sankcje za przestępstwa fakturowe (w tym 25 lat więzienia). Zdaniem prof. Konarskiej-Wrzosek wprowadzenie ich do kodeksu karnego nie przełożyło się na wzrost dochodów z VAT. W ocenie profesor wzrost ten w latach 2017–2018 był spowodowany głównie koniunkturą gospodarczą.
– To oznacza, że zwiększona represyjność wobec przestępców ma ograniczone działanie. Nie wpływa na większe respektowanie prawa – mówiła profesor.


Wskazała też na wnioski płynące z analizy orzecznictwa sądów powszechnych. Wynika z niej, że sądy korzystały z możliwości łagodzenia kar i odstępowały od pozbawienia wolności na rzecz grzywien.
Prelegenci zwracali też uwagę na problem z art. 271a kodeksu karnego. Jak wskazał adwokat Grzegorz Łabuda, praktyka prokuratorska idzie w tym kierunku, że na równi traktuje się wystawcę pustej faktury z podmiotem, który się nią posługuje.
– W rzeczywistości często ten, kto przyjmuje fakturę do rozliczenia, nie wie, że wystawca nie jest rzeczywistym sprzedawcą towaru lub usługi – mówił Grzegorz Łabuda.
W efekcie – dodał – ten, kto wyłudza podatek, jest traktowany łagodniej (na podstawie k.k.s.) od tego, kto przyjmuje i posługuje się pustą fakturę (na podstawie k.k.).
Spotkało się to z ripostą prof. UMK dr. hab. Jerzego Dużego, który przypomniał, że odpowiedzialność karna za posługiwanie się fałszywą fakturą grozi również odbiorcy faktury, jeśli tylko działał on świadomie.
Prokurator dr Paweł Kołodziejski wyjaśnił, że gdy nie ma mowy o winie sprawcy, urzędy nie powinny wszczynać postępowań karnych skarbowych. Sprawa może być rozpatrywana jedynie w trybie postępowania administracyjnego.