To dobra informacja dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy mają obowiązek wymiany kas starego typu na nowy zgodnie z ustawowym harmonogramem. Przypomnijmy, że od 1 stycznia takie urządzenia będą musiały stosować stacjonarne placówki gastronomiczne, a także świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedawcy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu, a przeznaczonych do celów opałowych. Od 1 lipca 2021 r. obowiązek ten obejmie m.in. fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy i prawników, a z początkiem 2022 r. sklepy sprzedające towary podróżnym w systemie tax free (wynika to z tzw. ustawy SLIM VAT, która czeka na rozpatrzenie przez Senat).
Możliwość późniejszego zakupu nowych urządzeń nie dotyczy jednak wielu przedsiębiorców, którzy jedynie ograniczyli swoją działalność zgodnie z przepisami covidowymi.