Aby zachować prawo do ulgi na zakup kasy online, restauratorzy i hotelarze, którzy zawiesili działalność gospodarczą, powinni zafiskalizować nowe urządzenie nie później niż pierwszego dnia jej odwieszenia – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

ikona lupy />
DGP
To dobra informacja dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy mają obowiązek wymiany kas starego typu na nowy zgodnie z ustawowym harmonogramem. Przypomnijmy, że od 1 stycznia takie urządzenia będą musiały stosować stacjonarne placówki gastronomiczne, a także świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedawcy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu, a przeznaczonych do celów opałowych. Od 1 lipca 2021 r. obowiązek ten obejmie m.in. fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy i prawników, a z początkiem 2022 r. sklepy sprzedające towary podróżnym w systemie tax free (wynika to z tzw. ustawy SLIM VAT, która czeka na rozpatrzenie przez Senat).
Możliwość późniejszego zakupu nowych urządzeń nie dotyczy jednak wielu przedsiębiorców, którzy jedynie ograniczyli swoją działalność zgodnie z przepisami covidowymi.
– Zawieszenie musi być formalne, nie wystarczy, że np. restaurator wydaje tylko posiłki na wynos, bo przepisy zakazują obsługi klientów na sali – tłumaczy Bartosz Mazur, doradca podatkowy i menedżer w Gekko Taxens.
Dodaje, że ci ostatni muszą zacząć stosować kasę online najpóźniej 1 stycznia 2021 r., inaczej stracą ulgę na zakup takiego urządzenia.

Warunki ulgi

Zasadniczo ulga (90 proc. ceny zakupu netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł) nie przysługuje przy kolejnym zakupie kasy. Wyjątkiem są podatnicy, którzy zostali zobowiązani do wymiany urządzeń starego typu (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na działające online ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach, wskazanych w ustawie o VAT. Za datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas przyjmuje się datę określoną w art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.
Wątpliwość pojawiła się u przedsiębiorców zawieszających działalność gospodarczą z powodu ciężkiej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. Czytelnicy pytają, czy w takiej sytuacji też muszą dochować tych terminów, bo urzędy skarbowe, do których dzwonią, przedstawiają niejednolite stanowisko w tym zakresie. Z wcześniejszej wykładni fiskusa wynika natomiast, że spóźnienie pozbawia preferencji.

Bez preferencji

Nie ma przy tym znaczenia, że do momentu zafiskalizowania kasy online przedsiębiorca nie miał żadnej sprzedaży. Przekonali się o tym np. mechanicy, którzy mieli obowiązek zastosować takie urządzenia od 1 stycznia 2020 r. Mówił o tym Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora departamentu podatku od towarów i usług w MF, w rozmowie z DGP („Zebrane informacje pomogą nam w typowaniu do kontroli”, DGP nr 30/2020). Podkreślał wówczas, że jeżeli data fiskalizacji była późniejsza niż 1 stycznia, ulga się nie należała, bo to była data graniczna. Podkreślał też, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby kasa została zainstalowana dużo wcześniej.
Taką wykładnię potwierdził też dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W jednej z interpretacji (z 16 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.429.2020.2.MN) odniósł się do sytuacji mechanika, który w grudniu 2019 r. miał problem z zakupem tego rodzaju urządzenia, a potem zachorował i był na zwolnieniu lekarskim. W efekcie kupił i zafiskalizował kasę 13 stycznia 2020 r., a pierwszą sprzedaż zarejestrował w niej 30 stycznia.
Dyrektor KIS uznał jednak, że w takiej sytuacji ulga się nie należy.

Ważny wyjątek

Okazuje się jednak, że od tej zasady jest wyjątek. Chodzi o zawieszenie działalności. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w takim przypadku fiskalizacja kasy powinna nastąpić nie później niż pierwszego dnia jej odwieszenia. Aby więc zachować prawo do ulgi na zakup kasy online, pensjonaty, hotele, restauracje i bary powinny być przygotowane do ewidencjonowania sprzedaży na kasie online w dniu odwieszenia działalności gospodarczej.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów
Podatnik musi mieć wymienioną i ufiskalnioną kasę online w pierwszym dniu dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, aby móc skorzystać z ulgi na zakup kasy online.
Zgodnie z przepisami fiskalizacji należy dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas online. W przypadku podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, którzy zostali objęci obligatoryjną wymianą kas, wskazano graniczną datę, od której uznawane jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online w obowiązującym terminie (1 stycznia 2020 r.), aby ulgę na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami.
W przypadku gdy działalność gospodarcza została zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawieszona, fiskalizacja kasy powinna nastąpić nie później niż pierwszego dnia jej odwieszenia. A zatem podatnik świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania powinien być przygotowany do ewidencjonowania sprzedaży w dniu odwieszenia działalności gospodarczej, aby zachować prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy online.