Za każdy błąd w nowym JPK_VAT naczelnik urzędu skarbowego może wymierzyć karę finansową. Podatnik ma jednak szanse uwolnić się od sankcji, jeśli w porę poprawi pomyłkę lub złoży przekonujące wyjaśnienia.

JPK_V7 obowiązuje od 1 października, wszyscy czynni podatnicy VAT musieli wysłać ten plik do 25 listopada 2020 r. Ponieważ nowy JPK znacznie różni się od plików wysyłanych do tej pory, zapewne niejeden podatnik zastanawia się, czy wszystkie czynności wykonał prawidłowo. Czy należy obawiać się kar? Przedstawimy to na poniższych schematach.

SYTUACJA 1

Podatnik od 1 października rozpoczął ewidencjowanie na potrzeby JPK. Upewnił się, że dane (w tym kody) są prawidłowe. Do 25 listopada przesłał plik do skarbówki. US stwierdził, że rozliczenie w formacie JPK jest prawidłowe i je zaakceptował. Podatnik nie musi się więc niczym martwić.

SYTUACJA 2

Podatnik od 1 października rozpoczął ewidencjowanie na potrzeby JPK. Upewnił się, że dane (w tym kody) są prawidłowe. Do 25 listopada przesłał plik do skarbówki. US stwierdził jednak, że rozliczenie w formacie JPK nie jest prawidłowe (np. zawiera błędny kod). Skarbówka wzywa więc podatnika do poprawienia błędów w terminie 14 dni. Dalsze postępowanie może wyglądać następująco:

a) Podatnik poprawia błędy w wyznaczonym terminie. Rozliczenie jest zaakceptowane przez US i na tym sprawa się kończy.

b) Podatnik w wyznaczonym terminie składa wyjaśnienia, że ewidencja nie zawiera błędów. Jeśli US uzna te argumenty, zaakceptuje rozliczenie i sprawa jest zamknięta.

c) Podatnik nie poprawia błędów, nie składa wyjaśnień w wyznaczonym terminie, albo też w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu. Wówczas US nie zaakceptuje rozliczenia. Za każdy błąd naczelnik urzędu skarbowego może wymierzyć podatnikowi 500 zł kary.

Kary 500 zł za każdy błąd da się więc uniknąć, jeśli podatnik w terminie zareaguje na zastrzeżenia urzędu skarbowego. Do tego naczelnik urzędu skarbowego może, ale nie musi tej sankcji nakładać. Wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich zapowiedział: „kara może być nakładana tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikacje prawidłowości transakcji, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że nałożenie tej kary jest zasadne”.

Kara administracyjna 500 zł od naczelnika US nie będzie ponadto stosowana w przypadku podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, którzy za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Poważniejsze nieprawidłowości w JPK_VAT (np. niezłożenie pliku, podanie nierzetelnych informacji) może skutkować bowiem pociągnięciem do odpowiedzialności karno-skarbowej. Dotyczy to nie tylko samego przedsiębiorcy, ale też osoby fizycznej odpowiedzialnej za rozliczenia dokonywane przez podatnika.

Więcej przeczytasz tutaj: Nowy JPK_VAT + Nowe oznaczenia (szczegółowa tabela) + 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT - Komplet

Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach omawia zasady wypełniania ewidencji VAT wraz z plikami JPK_V7M i JPK_V7K według nowych przepisów obowiązujących od października 2020 r. W pakiecie otrzymasz pełny wykaz towarów, usług, transakcji oraz dokumentów, do których należy stosować kody. Komplet wzbogacony praktycznym zestawem odpowiedzi na pytania jak stosować kody w JPK_VAT.