Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP nabywcy nadal będą traktowane jako faktury uproszczone – zdecydowało ostatecznie Ministerstwo Finansów. W 2021 r. trzeba je będzie wykazywać odrębnie w nowym pliku JPK_VAT. Ministerstwo chce jednak zmienić ten termin z 1 stycznia na 1 lipca.

Wątpliwości związanie z uznaniem paragonów za faktury uproszczone oraz wynikającymi z tego konsekwencjami dla podatników to pokłosie zmian w przepisach wprowadzonych z początkiem br.

Zobacz też: Komplet Nowy JPK_VAT + 2 ebooki

Kiedy można wystawić fakturę do paragonu?

Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca może wymienić na fakturę uprawniającą do odliczenia VAT tylko te paragony fiskalne, które zawierają NIP nabywcy. Za wystawienie faktury do paragonu bez NIP grozi sankcja finansowa równa 100 proc. wskazanego podatku. Oznacza to, że już w momencie transakcji klient musi się zdecydować, czy kupuje jako przedsiębiorca (i wówczas musi podać sprzedawcy swój NIP z prośbą o umieszczenie go na paragonie), czy jako konsument.

Na faktury nie wymienia się jednak paragonów do kwoty 450 zł. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że taki paragon - o ile zawiera NIP nabywcy - sam w sobie jest fakturą, tyle że uproszczoną. Jedna sprzedaż nie może być zaś dokumentowana dwoma fakturami.

Taka wykładania przepisów spowodowała pewien chaos w niektórych firmach handlowych, np. sieciach marketów budowlanych. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości numerowania faktur, w tym faktur uproszczonych. Jak jednak zachować ciągłość numeracji paragonów, gdy licznie klienci są obsługiwani jednocześnie przy różnych kasach i kilku z nich prosi o paragon zawierający NIP? Paragon ma oczywiście swój numer, ale - według części ekspertów - nie można go utożsamiać z „kolejnym numerem nadanym w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”.

Branża handlowa szuka różnych sposobów, by ten problem rozwiązać. Najdalej idąca propozycja zakładała zmianę przepisów i uznanie, że paragony do 450 zł nie są fakturami uproszczonymi. Ministerstwo Finansów zorganizowało w tej sprawie konsultacje, w ich wyniku zdecydowało się jednak niczego nie zmieniać.

Paragon z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł dalej będzie więc traktowany jako faktura uproszczona. Resort instruuje przedsiębiorców, że w tym zakresie powinni stosować się do objaśnień podatkowych z 16 października 2020 r. dotyczących uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Wynika z nich m.in., że jeśli klient chce otrzymać standardowa fakturę poniżej 450 zł zamiast paragonu, powinien od razu uprzedzić o tym sprzedawcę, ten zaś nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko wystawić nabywcy fakturę standardową.

Czy trzeba wykazywać paragony w nowym JPK?

Zgodnie z unijną dyrektywą, faktury uproszczone traktuje się analogicznie jak zwykłe faktury, ze wszystkimi konsekwencjami, w tym również z możliwością skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z takiego dokumentu.

Z tego wynika kolejne pytanie: czy każdy paragon do kwoty 450 zł z numerem NIP nabywcy trzeba uwzględnić w JPK_V7?

Do końca 2020 r. nie ma takiego obowiązku, pod warunkiem, że podatnik uwzględni wartości sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży. Wynika to wprost z przepisów (dodany w wyniku nowelizacji z 1 kwietnia 2020 r. art. 11a rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług).

„Natomiast od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy wykazują odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone” – wskazuje Ministerstwo Finansów we wspomnianych już objaśnieniach z 16 października 2020 r.

Niewykluczone jednak, że obowiązek ujmowania w JPK osobno każdej faktur nie wejdzie w życie 1 stycznia, a dopiero 1 lipca 2021 r. Resort poinformował bowiem w komunikacie: „W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne, które pozwolą podatnikom na niewykazywanie odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) podstawy opodatkowania i podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone do 30 czerwca 2021 r.”.

Przepisy zmieniające termin z 1 stycznia na 1 lipca 2021 r. są już przygotowane. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług jest właśnie procedowany.