Jeżeli nie doszło do realizacji dostaw, bo zamówienie okazało się sfałszowane, to zafakturowane przychody należy skorygować wstecz – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się firma, która znalazła się w osobliwej sytuacji. Wyprodukowała stojaki stalowe pod sery dla spółdzielni mleczarskiej, ale potem okazało się, że zamówienie zostało sfałszowane. Sfabrykował je jej własny pracownik.
Gdy więc firma wystawiła faktury na spółdzielnię mleczarską, nie doczekała się ani zapłaty, ani odbioru zamówienia (stojaki czekały wciąż na firmowym placu). O sfałszowaniu zamówienia dowiedziała się dopiero, gdy poprosiła ją o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Spółdzielnia poinformowała, że owszem, zamówiła stojaki pod sery, ale w całkiem innej firmie.
Firma zwróciła się więc o wyjaśnienia do swojego pracownika, a ten przyznał się do sfałszowania zamówienia. Zwrócił wystawione przez nią faktury, których nigdy nie przekazał spółdzielni mleczarskiej.
Firma chciała więc skorygować przychody poprzez anulowanie wystawionych faktur bądź ich korektę. Pytanie sprowadzało się do tego, czy ma to zrobić wstecz, czy na bieżąco.
Firma była zdania, że powinna skorygować przychód na bieżąco, a więc przez pomniejszenie go w okresie rozliczeniowym, w którym anuluje faktury lub je skoryguje. Powołała się na art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, który mówi, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, to korekty dokonuje się w okresie, w którym wystawiona została faktura korygująca.
Firma uważała, że tak właśnie było w jej sprawie i dlatego może skorygować przychód na bieżąco. To pozwoliłoby jej uniknąć kłopotliwej i pracochłonnej zmiany zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych, zaliczek, a także spisu z natury.
Argumentowała, że podstawową zasadą jest odnoszenie korekt przychodów na bieżąco, a rozliczenie korekty przychodów wstecz powinno następować wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, wynikających z oczywistych omyłek.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że firma musi skorygować przychody wstecz. Wyjaśnił, że w tej sprawie przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy ani oczywista omyłka, tylko błędne rozpoznanie przychodu w sytuacji, w której przychód ten w ogóle nie powstał.
Dyrektor KIS podkreślił, że przyczyną korekty jest zdarzenie o charakterze pierwotnym, czyli takie, które zaistniało już w momencie nieprawidłowego rozpoznawania przychodu należnego. W konsekwencji korekta przychodów powinna mieć miejsce w okresie, w którym powstał korygowany przychód – stwierdził.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 listopada 2020 r., sygn. 0461-ITPB3.4510.648.2016.16.AD.