Podatnicy, którzy składają zeznania podatkowe, zawsze są zobowiązani je podpisywać. Jeżeli podatnik rozlicza się na druku PIT-37, składa podpis w poz. 127, jeżeli zaś rozlicza się wraz z małżonkiem, ta druga osoba podpisuje się w poz. 128. Jeżeli podatnik rozlicza się na druku PIT-36, podpisuje zeznanie w poz. 315, jeżeli zaś rozlicza się wspólnie z małżonkiem, ta druga osoba podpisuje się w poz. 316. W przypadku natomiast zeznania PIT-38 podatnik podpisuje się w poz. 63. Podatnicy składający PIT-36L podpisują PIT w poz. 111.

Zeznanie bez podpisu nie wywołuje skutków prawnych.

- Jednym słowem jest nieważne. Należy przy tym zauważyć, że w każdym z takich przypadków podpis może również złożyć pełnomocnik podatnika. Wtedy pełnomocnik podpisuje się odpowiednio w PIT-37 w poz. 129, w PIT-36 w poz. 317, w PIT-36L w poz. 112, w PIT-38 w poz. 64 - tłumaczy Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku.

Dodaje, że pomimo tej powinności, obowiązującej już od 1992 roku, zdarza się, że podatnicy nie składają podpisów na złożonych PIT-ach. Najczęściej wynika to z oczywistej pomyłki. Podatnicy mówią np. urzędnikom organów podatkowych, że zeznanie wypełnili posługując się programem komputerowym i dlatego też zapomnieli się podpisać. Zdarza się też, że w rodzinach to jedna osoba wypełnia zeznania i wtedy pozostawia miejsce na podpis członka rodziny, którego dotyczy PIT i który podpisu nie uzupełnia.

Jak radzą pracownicy Izby Skarbowej w Białymstoku, jeśli podatnik zeznania nie podpisał, to urząd wezwie go do złożenia podpisu. Jeśli podatnik sam zauważy niedopatrzenie, powinien złożyć drugie zeznanie uzupełnione o podpis, a w wyjaśnieniu dołączonym do zeznania wskazać, że przyczyną jego złożenia jest właśnie brak podpisu.

Podatnicy często nie rozumieją, jak ważne skutki wywołuje podpis, że nie można bez pełnomocnictwa składać podpisów za drugą osobę, np. często małżonkowie chcą podpisywać zeznania za drugiego małżonka albo osoba, która pomogła wypełnić zeznanie podatkowe, podpisuje je za podatnika.

- Występują sytuacje, że podatnik wezwany do złożenia podpisu dzwoni do urzędu i prosi, aby pracownik podpisał zeznanie podatkowe za niego. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, ponieważ złożenie podpisu na zeznaniu podatkowym za inną osobę bez stosownego upoważnienia stanowi czyn karalny - dodaje Radosław Hancewicz.

Jakie znaczenie ma podpis na zeznaniu

Złożony podpis na zeznaniu PIT jest jednocześnie zobowiązaniem podatnika, że dane zawarte w zeznaniu są zgodne z rzeczywistością oraz że ewentualnie, w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z dziećmi, spełnione zostały warunki do wspólnego opodatkowania. Podpis wówczas jest jednocześnie wnioskiem o wspólne rozliczenie.