Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać podatkowe i legalizacyjne znaki akcyzy za pośrednictwem internetowej Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej. Pojawi się też nowy wzór banderoli, którym trzeba będzie oznaczać płyn do e-papierosów.
Przewiduje to opublikowany wczoraj projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów. Chodzi o wyroby wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku akcyzowym, a więc: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych, tytoniowe wyroby nowatorskie.
Obecnie przedsiębiorcy mogą złożyć wstępne zapotrzebowanie na banderole, otrzymać upoważnienie do ich odbioru oraz składać wymagane załączniki wyłącznie w formie papierowej. Po zmianie, chcąc za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej złożyć wstępne zapotrzebowanie na banderole (podatkowe i legalizacyjne), trzeba będzie posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny bądź podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu celnego.
Druga zmiana wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym po wybuchu pandemii koronawirusa przez producentów płynu do papierosów elektronicznych. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowego wzoru banderol na taki produkt, bez warstwy przylepnej.
Etap legislacyjny
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy ‒ w konsultacjach publicznych