Co roku ponad 3 tys. podatników dostaje zwrot VAT po upływie 60-dniowego terminu – wynika z odpowiedzi Piotra Dziedzica, zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej na interpelację poselską.
Wiceminister wskazał, że zwroty po 60 dniach dostaje zaledwie 0,2 proc. podatników, ale wskaźnik ten odnosi się do wszystkich czynnych podatników VAT, w tym również tych, którzy nie występowali o zwrot podatku.
Na tempo zwrotów VAT zwracaliśmy niedawno uwagę w artykule „Koronawirus przyspieszył zwroty VAT. Ale na krótko” (DGP nr 167/2020). Z danych, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, wynikało, że w maju br. fiskus rekordowo szybko oddawał podatek, bo średnio w ciągu 37 dni. W kwietniu – średnio w ciągu 41,6 dnia, czyli niemal o 10 dni szybciej niż w marcu.
Reklama
Jednak od czerwca tempo zwrotów VAT znów malało. W czerwcu i w lipcu firmy czekały na pieniądze dłużej niż w zeszłym roku, a nawet dłużej niż w 2010 r.
Dane przedstawione w odpowiedzi na poselską interpelację nie dotyczą bieżącego roku, lecz lat 2015–2019. Wynika z nich, że od kilku lat podatników czekających na zwrot VAT dłużej niż 60 dni jest co roku ok. 3,2 tys. (patrz ramka).
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć 60-dniowy termin, jeżeli zwrot podatku wymaga dodatkowej weryfikacji w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.
Jak podkreślił wiceminister Dziedzic, podatnicy muszą się liczyć z tym, że organy podatkowe mają prawo sprawdzać rzetelność składanych deklaracji, ponieważ priorytetem KAS jest zapobieganie wyłudzeniom podatków.
Poinformował, że łącznie w latach 2015–2019 przeprowadzono 570 postępowań kontrolnych (kontroli skarbowych), w wyniku których zmniejszono VAT do zwrotu o 1,7 mld zł.
Wiceminister przywołał również orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujące na dopuszczalność przedłużania terminów zwrotu podatku, w tym uchwałę z 24 października 2016 r. (sygn. akt I FPS 2/16) oraz wyroki: z 25 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 579/18) i z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt I FSK 2127/13). ©℗
Podatnicy, którzy otrzymali zwrot VAT po 60 dniach
Rok 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba podatników 4328 3995 3230 3216 3167
Liczba postępowań kontrolnych (kontroli skarbowych), w wyniku których zatrzymano nienależny zwrot VAT
Rok 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba podatników 98 248 125 68 31
Kwota w mln zł 167,9 1 028,3 277,6 130,2 109,7
Odpowiedź z 5 października 2020 r. Piotra Dziedzica, wiceministra finansów i zastępcy szefa KAS, na interpelację poselską nr 10030