W przyszłym roku więcej przedsiębiorców skorzysta z podatkowych uproszczeń. To nie tylko efekt wzrostu o ponad 14 groszy średniego kursu euro, ale też sporych zmian w przepisach.
Do przeliczania wielu limitów podatkowych i rachunkowych bierze się bowiem pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Zatem do przeliczania limitów w euro, ważnych dla rozliczeń podatkowych w 2021 r., stosuje się kurs ogłoszony 1 października 2020 r. Tego dnia wynosił on 4,5153 zł za euro (kwoty powstałej po przeliczeniu nie zaokrągla się do 1 tys. zł).

Dla celów ryczałtu