W nowym jednolitym pliku kontrolnym nie trzeba będzie oznaczać kodem GTU_01 perfum, kosmetyków ani płynów do dezynfekcji, mimo że zawierają alkohol etylowy – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
To dobra wiadomość – mówią eksperci, ale podkreślają, że taka liberalna wykładnia nie wynika wprost z przepisów.
Ministerstwo Finansów powinno opublikować urzędowe objaśnienia, w których jednoznacznie wyjaśni, czego oczekuje od podatników w kontekście każdego oznaczenia GTU – uważa Marcin Madej, doradca podatkowy w Nip-inspektor.pl. Przypomina, że takie objaśnienia chronią podatników przed skutkami zmiany ministerialnej wykładni.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT JPK_VAT ZNAJDZIESZ W PAKIECIE Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją + nowe kody w JPK_VAT

W nowy JPK

Chodzi o oznaczenia określonych grup towarów i usług (kody GTU), które już za kilka dni, od 1 października 2020 r., staną się obowiązkowym elementem ewidencji VAT, a tym samym i nowych plików JPK_V7M (rozliczenia miesięczne) i JPK_V7K (rozliczenia kwartalne).
Obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń (od GTU_01 do GTU_013) wynika z rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).
Od października br. brak oznaczenia (w ewidencji) dostaw określonych towarów i usług kodem GTU będzie uznawany za błąd. Jeżeli nie zostanie w ciągu 14 dni skorygowany, może skończyć się dla podatnika mandatem w wysokości 500 zł.

Nie każdy alkohol z GTU

Obowiązek podawania kodu GTU już spędza podatnikom sen z powiek. Liczne pytania dotyczą m.in. kodu GTU_01, który dotyczy dostawy „napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym”.
– Czy to oznacza, że firma, która sprzedaje perfumy i kosmetyki zawierające w swoim składzie alkohol etylowy o mocy powyżej 1,2 proc., powinna w nowym JPK oznaczać sprzedaż jako GTU_01 – pyta czytelniczka DGP.
Zdaniem ekspertów z literalnego brzmienia przepisów rzeczywiście wynikałby taki obowiązek. – Zgodnie z art. 93 ustawy o podatku akcyzowym definicja alkoholu etylowego jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie wyroby o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu przekraczającej 1,2 proc. objętości, nawet jeśli stanowią one część wyrobu nieoznaczonego pozycją CN 2207 i 2208 (niebędącego alkoholem) – mówi doradca podatkowy Jacek Arciszewski. Ekspert podkreśla, że rozporządzenie dotyczące ewidencji VAT odwołuje się do definicji alkoholu etylowego z przepisów akcyzowych, a więc dotyczy także wyrobów klasyfikowanych do innych kodów CN, o ile zawierają więcej niż 1,2 proc. alkoholu.
Co innego wynika jednak z odpowiedzi resortu finansów. Perfumy, kosmetyki i płyny do dezynfekcji nie podlegają oznaczeniu GTU_01 – wyjaśniło ministerstwo w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji (patrz ramka nr 1).
Odpowiedź MF na pytanie DGP
Oznaczeniu GTU_01 w nowym JPK_VAT z deklaracją podlega dostawa napojów alkoholowych, tj. alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Perfumy, kosmetyki czy płyny do dezynfekcji nie stanowią takich wyrobów, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w związku z czym nie podlegają oznaczeniu GTU_01.
Definicja alkoholu etylowego dla potrzeb podatku akcyzowego jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 proc. obj., objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej. W efekcie, dla potrzeb akcyzy, np. skażony alkohol etylowy zawarty w wyrobach takich, jak: perfumy, kosmetyki czy płyny do dezynfekcji, który korzysta ze zwolnień określonych w art. 30 ust. 9 ustawy o podatku akcyzowym, nadal wypełnia ustawową definicję alkoholu etylowego, chociaż jest niezdatny do spożycia. Wyroby takie nie podlegają jednak oznaczeniu GTU_01.