1 października 2020 r. zacznie obowiązywać JPK_V7, czyli nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedsiębiorcy będą zobowiązani oznaczać w nim specjalnymi kodami niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia.
Media

JPK_V7 scali ze sobą struktury dotychczas stosowanych plików JKP_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Nie trzeba będzie więc składać osobno JPK i osobno deklaracji, jeden dokument elektroniczny posłuży do wypełnienia dwóch obowiązków wobec fiskusa.
Nowe dane, które trzeba wykazać w JPK_V7

Z drugiej strony w nowej wersji JPK pojawią się elementy, które nie występowały w dotychczas przesyłanych plikach: oznaczenia grupy towarów i usług (GTU), oznaczenia rodzajów transakcji oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i dowodów nabycia.
Po raz pierwszy JPK na nowych zasadach przedsiębiorcy będą musieli przesłać, raportując transakcje dokonane w październiku 2020 r. Termin na wysyłkę pierwszego pliku JPK_V7 upływa 25 listopada. Chociaż pozostało jeszcze trochę czasu, konieczne jest przygotowanie się do nowych obowiązków. Problematyczne może okazać się np. przypisanie do danej transakcji określonego kodu GTU.

Warto więc zapoznać się z nowymi oznaczeniami, poszukać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (Ministerstwo Finansów publikuje je na stronie podatki.gov.pl), a także przygotować narzędzia informatyczne niezbędne do wygenerowania oraz wysyłki pliku. JPK składa się wyłącznie elektronicznie, przedsiębiorca może skorzystać z darmowego oprogramowania udostępnianego przez Ministerstwo Finansów lub wybrać którąś z aplikacji komercyjnych.

Grupy towarów i usług (GTU)

Nie ma obowiązku podawania kodu GTU dla każdego sprzedanego towaru lub usługi. Oznaczenia odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia. Katalog zawiera 10 grup towarów oraz trzy grupy usług. Znajdziemy go w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
Lista towarów i usług zaliczanych do poszczególnych grup jest bardzo szczegółowa. Przedsiębiorca przed zastosowaniem danego kodu powinien sięgnąć do wspomnianego wyżej rozporządzenia; konieczne może być też sprawdzenie przepisów dotyczących m.in. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatury Scalonej (CN) czy ustawy o VAT wraz załącznikami 12 i 15. Uproszczony wykaz GTU wraz z oznaczeniami przedstawia poniższa tabela:

Media

- W systemach Comarch ERP zostały wprowadzone dwie możliwości dodana kodu GTU do dokumentów sprzedaży. Taki kod można wprowadzić: ręcznie w oknie dokumentu lub w przypadku korzystania z modułów magazynowych możemy przypisać kody GTU do danego towaru. Następnie, przy wystawieniu faktury sprzedaży, kod GTU przenosi się automatycznie na dokument sprzedaży. Takie zautomatyzowane rozwiązanie oszczędza bardzo czas i w wielu przypadkach pozwala „zapomnieć” firmom o każdorazowym przypisaniu kodu GTU do transakcji – mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP.

Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji

Wspomniane wyżej rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wymienia również rodzaje transakcji, które należy oznaczyć w nowym JPK_VAT kodem literowym. Większość z nich dotyczy sprzedaży, ale dwa oznaczenia znajdą zastosowanie przy transakcjach stanowiących dla podatnika zakup. Przedstawia je poniższa tabela:

Media

Zastosowanie procedur szczególnych na dokumentach wynikają głównie z typów transakcji, a nie towarów zawartych na dokumentach handlowych, dlatego więc procedury zostały możliwe do uzupełnienia między innymi ręcznie na fakturze lub na Karcie Kontrahenta- uzupełniona procedura przeniesie się w takim przypadku na dokument handlowy wygenerowany dla tego kontrahenta. To kolejna automatyzacja w systemach Comarch ERP która pozwoli na sprawniejsze oznaczenie obowiązkowych procedur na fakturach – podkreśla Paweł Krupa.

Oznaczenia dowodów sprzedaży i nabycia

Trzeci obowiązek związany z nowymi oznaczeniami w JPK dotyczy niektórych dowodów sprzedaży i dowodów nabycia. W tym wypadku dokument może mieć więcej niż jedno oznaczenie. Kody przedstawia poniższa tabela:

Sankcje za niepoprawne wypełnienie JPK

Niepoprawne wypełnienie nowego JPK_VAT może nieść za sobą konsekwencje finansowe. W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego błędów „uniemożliwiających przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji”, podatnik zostanie wezwany do skorygowania pliku. Jeśli w terminie 14 dni tego nie zrobi lub nie przekona naczelnika co do prawidłowości wypełnienia JPK, może otrzymać karę administracyjną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Praktyka pokaże, czy urzędy skarbowe będą uznawały za „błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji” każde niewłaściwe podanie nowych oznaczeń lub pominiecie kodów w sytuacji, gdy ich podanie było obowiązkowe. Podatnik, który celowo poda w JPK nieprawdziwe dane, musi zaś liczyć się z odpowiedzialnością karno-skarbową i wyższymi karami.