Cześć przygotowanych przez Ministerstwo Finansów zmian to ułatwienia, które mają obowiązywać w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Inne nowości pojawią się na stałe.
I tak podatnicy handlujący z firmami zlokalizowanymi w rajach podatkowych będą musieli sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych, nawet jeśli przeprowadzą transakcję inną niż kontrolowana, a jej wartość roczna przekroczy 100 tys. zł. Będą też musieli uzupełnić lokalną dokumentację cen transferowych o uzasadnienie gospodarcze, czyli wyjaśnić przyczyny biznesowe, które stały za zawarciem transakcji. Ma to pozwolić fiskusowi na ocenę, czy zagraniczna firma prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.
Ważnym elementem uzasadnienia ma być tzw. test korzyści, czyli opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Korzyść ekonomiczna ‒ jak wynika z uzasadnienia projektu ‒ może przejawiać się m.in. w poprawie konkurencyjności czy też pozyskaniu nowej technologii.