Art. 4a ust. 1. Ustawy o podatku od spadków i darowizn zaczyna od zwrotu: „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę”. Podatku można więc uniknąć zarówno w przypadku obdarowania dzieci (wstępnych) przez rodziców, jak i obdarowania rodziców (zstępnych) przez dzieci.

W dalszej części przepisu ustawodawca wprowadził jednak warunki, jakie trzeba spełnić, by z tego zwolnienia skorzystać.