Dofinansowanie do pensji i składek ZUS, wypłacone z Funduszu Pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie może być uznane za przychód. Nie będzie też brane pod uwagę przy wyliczaniu wolnego od podatku dochodu strefowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach.
W obu przypadkach na poparcie swojego stanowiska przywołał odpowiedź wiceministra finansów Piotra Patkowskiego z 3 lipca br. na zapytanie poselskie nr 1073. Pisaliśmy o niej szerzej w artykule „Pomoc z tarczy nie jest strefowym przychodem” (DGP nr 141/2020).
Pytania zadały dwie spółki działające w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie ministerialnego zezwolenia. Pierwsza z nich po wybuchu epidemii koronawirusa wynegocjowała ze związkami zawodowymi porozumienie, na mocy którego w okresie od 1 maja do końca lipca br. wymiar czasu pracy większości zatrudnionych został obniżony o 6,25 proc. etatu.
Następnie wystąpiła do wojewódzkiego urzędu pracy o dofinansowanie do pensji pracowników i należnych od nich składek ZUS ze środków Funduszu Pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Spełniała bowiem warunki określone w art. 15g ustawy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.). WUP wypłacił jej z tego tytułu ponad 3,7 mln zł.
Druga spółka również odczuła negatywne skutki epidemii i pozyskała dofinansowanie do pensji i składek ZUS swoich pracowników.
Obie uważały, że całą tę kwotę mogą zaliczyć do przychodów strefowych, a tym samym uwzględnić ją przy wyliczeniu dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Argumentowały, że pozyskane dofinansowanie jest pośrednio związane z prowadzoną przez nie działalnością operacyjną i jest wtórnym elementem działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z zezwoleniem. Tym samym powinno być rozliczone tak jak inne przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w SSE.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że jeśli wynagrodzenie pracowników oraz należne składki ZUS nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych w części, w jakiej zostały dofinansowane, to samo dofinansowanie nie może być też uznane za przychód, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT. Nie będzie też więc brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości wolnego od opodatkowania dochodu strefowego.
Interpretacja indywidualne dyrektora KIS z 4 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.281.2020.1.MS i z 9 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.400.2020.1.MBD