Gdy pracodawca zwraca koszty zakupu biletów lotniczych, bo cofnął pracownikowi zgodę na urlop, to u zatrudnionego nie powstaje przychód do opodatkowania – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o pracodawcę, który odwołał zgodę na urlop pracownika i zgodził się zwrócić jemu i osobie towarzyszącej koszty biletów lotniczych, które podwładny kupił w związku z planowanym wyjazdem. Chciał się upewnić, że w tym przypadku u zatrudnionego nie powstanie przychód do opodatkowania.
Potwierdził to dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na przepisy kodeksu pracy, które dopuszczają przesunięcie terminu urlopu z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 par. 2 k.p.). Szef może też odwołać pracownika z wypoczynku, gdy jego obecności wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (art. 167 par. 1 k.p.). Musi jednak pokryć koszty poniesione przez podwładnego w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (art. 167 par. 2). Według organu taki zwrot wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych ma charakter odszkodowawczy. Nie mieści się więc w otwartym katalogu przychodów, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT (m.in. świadczeń pracowniczych).
Interpretacja dyrektora KIS z 31 sierpnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.454.2020.2.KC