Od października wolne od podatku będą płyn do e-papierosów, tytoniowe wyroby nowatorskie oraz susz tytoniowy, jeśli zostaną przeznaczone do badań naukowych oraz badań związanych z jakością produktu.
Analogiczne zwolnienie obowiązuje już dziś dla wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. Zmianę przewiduje opublikowany wczoraj projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
Podatnicy będą mogli skorzystać z nowej preferencji pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, ma być ona stosowana wyłącznie w przypadkach określonych w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy o podatku akcyzowym. Wyrób musi więc zostać dostarczony do podmiotu zużywającego (np. laboratorium badawczego) z krajowego składu podatkowego lub zostać zużyty przez taki podmiot (np. właśnie podczas badań naukowych).
Po drugie, w przypadku suszu tytoniowego zakres preferencji zostanie ograniczony do 20 gramów na każde 200 kg wyrobu.
Po trzecie, warunkami zwolnienia będzie złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, przemieszczenie próbek przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2 i elektronicznego dokumentu dostawy (od lutego 2021 r.) oraz złożenie zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot zużywający.
Niezależnie od tego resort finansów opublikował wczoraj także inny projekt rozporządzenia, który przedłuża o kolejne dwa lata (z 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) zwolnienie z obowiązku banderolowania dla niektórych wyrobów akcyzowych. Chodzi przede wszystkim o importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju: piwo, alkoholowe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny), skażony alkohol etylowy, cygara i cygaretki, preparaty smarowe, gaz ziemny, oleje i wyroby zawierające ponad 1,2 proc. alkoholu, ale niebędące klasycznymi wyrobami alkoholowymi. Zwolnienie z obowiązku nakładania banderoli na takie produkty przedłużane jest konsekwentnie przez fiskusa co dwa lata.
Etap legislacyjny
Projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego i nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy: w konsultacjach publicznych