Od 1 września 2020 r. ci, którzy nie widnieją w specjalnym rejestrze fiskusa, nie mogą sprzedawać ani kupować paliw opałowych do celów grzewczych.
Zmiany w obrocie paliwami opałowymi wprowadziła nowelizacja z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556). Część z nich zaczęła obowiązywać od 1 września 2019 r., ale przez rok w okresie przejściowym (czyli do końca sierpnia 2020 r.) można było jeszcze handlować olejem opałowym bez rejestracji. Teraz jest to już niemożliwe.
Sprzedawcy muszą być zarejestrowani jako pośredniczące podmioty olejowe, natomiast nabywcy, którzy chcą wykorzystywać olej opałowy do ogrzewania, jako zużywający podmiot olejowy. Należy pamiętać, że zużywającym podmiotem mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale też podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. gminy, szpitale.