Od 1 września 2020 r. ci, którzy nie widnieją w specjalnym rejestrze fiskusa, nie mogą sprzedawać ani kupować paliw opałowych do celów grzewczych.
Zmiany w obrocie paliwami opałowymi wprowadziła nowelizacja z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556). Część z nich zaczęła obowiązywać od 1 września 2019 r., ale przez rok w okresie przejściowym (czyli do końca sierpnia 2020 r.) można było jeszcze handlować olejem opałowym bez rejestracji. Teraz jest to już niemożliwe.
Sprzedawcy muszą być zarejestrowani jako pośredniczące podmioty olejowe, natomiast nabywcy, którzy chcą wykorzystywać olej opałowy do ogrzewania, jako zużywający podmiot olejowy. Należy pamiętać, że zużywającym podmiotem mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale też podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. gminy, szpitale.
O zasadach rejestracji i wątpliwościach w tym zakresie pisaliśmy w ubiegłym tygodniu („Został tydzień na zgłoszenie się do urzędu skarbowego”, DGP nr 165/2020).
Aby się zarejestrować, trzeba złożyć do urzędu skarbowego formularz uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU. Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przypomina, że rejestracji można dokonać:
  • elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Portalu Podatkowego (tylko osoby fizyczne),
  • w formie papierowej przez złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego – AKC-RU.
Warto pamiętać, że zużywający nie muszą rejestrować się sami, może ich w tym wyręczyć upoważniony przez nich sprzedawca. W tym celu potrzebne jest jednak stosowne pełnomocnictwo.
Jak przypomina MF na swojej stronie internetowej, ostatnim etapem rejestracji uproszczonej jest otrzymanie jej potwierdzenia.