statystyki

W gąszczu upoważnień księgowa uniknie odpowiedzialności

autor: Leszek Jaworski31.08.2020, 12:01; Aktualizacja: 31.08.2020, 12:02
Regionalne izby obrachunkowe w sprawozdaniu ze swojej działalności poinformowały, że do rzeczników dyscypliny finansów publicznych skierowano łącznie 433 zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Regionalne izby obrachunkowe w sprawozdaniu ze swojej działalności poinformowały, że do rzeczników dyscypliny finansów publicznych skierowano łącznie 433 zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.źródło: ShutterStock

Nie dotyczy to kierownika jednostki ze sfery budżetowej, który odpowiada zawsze. Nawet wtedy, gdy zadania z zakresu gospodarki finansowej powierzy innym pracownikom.

Regionalne izby obrachunkowe w sprawozd aniu ze swojej działalności poinformowały, że do rzeczników dyscypliny finansów publicznych skierowano łącznie 433 zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zawiadomienia te to efekt kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego (w 2019 r. RIO przeprowadziły ich łącznie 1120, w tym 709 kompleksowych kontroli i 114 doraźnych). Najwięcej nieprawidłowości wykryto w księgowości i sprawozdawczości budżetowej.

Co do zasady będą musieli się z nich tłumaczyć kierownicy jednostek (np. wójt czy też dyrektor szkoły), bo to oni odpowiadają za całokształt gospodarki finansowej w jednostce budżetowej. Przy czym zakres ustawowych obowiązków spoczywających na głównych księgowych (skarbnikach) czyni z niech dyżurne osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – i to niezależnie od tego, kto faktycznie dopuścił się danego czynu. Jednak w praktyce główny księgowy może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko wówczas, gdy skutecznie zostały mu powierzone określone obowiązki. Tymczasem analiza orzeczeń wskazuje, że nie jest to normą.

Co więcej, dodatkowo przekazanie odpowiedzialności za czynności z zakresu gospodarki finansowej przez kierownika jednostki nie zawsze jest możliwe. Przykładem jest sprawozdawczość budżetowa, która nie mieści się w pojęciu gospodarki finansowej.

Zawiadomienia

Regionalne izby obrachunkowe w sprawozdaniu za 2019 r. wskazały, że zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych obejmowały 1637 różnego rodzaju czynów, za popełnienie których odpowiedzialność ponosiło 465 osób [ramka 1] . Jednocześnie do organów ścigania przekazano ogółem 41 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa – dotyczyły one m.in. nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyłudzenia dotacji, przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, poświadczeń nieprawdy lub fałszowania dokumentów oraz podpisów, a także działań na szkodę interesu publicznego.

Ramka 1

Czego dotyczyły nieprawidłowości 

Stwierdzone przypadki dotyczyły m.in.:

dokonywania wydatków z przekroczeniem kwot określonych w planie finansowym,

zaciągania zobowiązań z przekroczeniem zakresu upoważnienia,

niewykonania w terminie zobowiązania, czego skutkiem była zapłata odsetek,

zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji albo przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości,

wykazania w sprawozdaniach – z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania – danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

niesporządzenia wymaganych sprawozdań, lub

nieterminowego przekazania sprawozdań odbiorcom.

Regionalne izby obrachunkowe w sprawozdaniu podały, że największą część kwoty nieprawidłowości finansowych, wynoszącą 70,9 proc. ogólnej wartości, stanowiły niezgodności w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej powodujące nierzetelne prezentowanie danych o sytuacji majątkowej i finansowej jednostek na łączną kwotę 5364,3 mln zł [ramka 2].


Pozostało 86% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane