1 października 2020 r. zacznie obowiązywać nowa wersja JPK_VAT wraz z deklaracją. Tego dnia rozpoczną się też okresy rozliczeniowe, za które czynni podatnicy VAT będą musieli raportować transakcje wyłącznie na nowych zasadach.

Z wprowadzeniem nowej wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego było nieco zamieszania, planowane daty obowiązywania dotyczących jej przepisów zmieniały się z powodu pandemii koronawirusa. Ostatecznie tarcza antykryzysowa 4.0. ustaliła nowy termin na 1 października 2020 r. Dotyczy on wszystkich czynnych podatników VAT bez względu na ich wielkość, a więc mikroprzedsiębiorców oraz firm małych, średnich i dużych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT JPK_VAT ZNAJDZIESZ W PUBLIKACJI "Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją" >>

Przedsiębiorcy zobowiązani do wysyłki JPK powinni więc do 1 października przygotować się do wdrożenia nowych rozwiązań. Nie oznacza to, że już tego dnia będą musieli przesłać plik w nowej wersji. 1 października rozpoczną się dopiero okresy, za które będzie trzeba rozliczyć się na zmienionych zasadach. Pierwszy przesłany nowy JPK będzie dotyczył transakcji przeprowadzonych w październiku. Dane zawarte w JPK należy wysłać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, po raz pierwszy nowy JPK_VAT z deklaracją trzeba będzie więc złożyć w terminie do 25 listopada 2020 r.

Mówimy o JPK_VAT z deklaracją, nowe rozwiązanie scali bowiem struktury dotychczas stosowanych JPK oraz deklaracji VAT-7 i VAT-7K, wprowadzi przy tym obowiązek wprowadzenia nowych danych (będą to oznaczenia grupowań towarów i usług [GTU], rodzaju transakcji oraz dowodów sprzedaży). Oznacza to, że dotąd wysyłane osobno deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz pliki JPK będą przesyłane razem w jednym dokumencie elektronicznym.

Pliki JPK należy wysyłać co miesiąc. Deklaracje część podatników wysyła co miesiąc, a część co kwartał. Dlatego też nowy JPK_VAT będzie dostępny w dwóch wersjach. Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do comiesięcznego wysyłania deklaracji VAT, będą wysyłać co miesiąc plik JPK_V7M wypełniony w obu częściach: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Podatnicy składający deklaracje co kwartał będą zobowiązani do przesyłania JPK_V7K. Za pierwsze dwa miesiące kwartału wypełnią jednak tylko część ewidencyjną, zaś po trzecim miesiącu kwartału będą musieli złożyć JPK_V7K wypełniony w obu częściach: w części ewidencyjnej za ostatni miesiąc, zaś w części deklaracyjnej za cały kwartał.

Jakie terminy na wysłanie po raz pierwszy nowych plików więc obowiązują? Podsumujmy na przykładach.

1. Podatnik składający deklaracje VAT w cyklu miesięcznym musi wysłać JPK_V7M wypełnionych w obu częściach

  • do 25 listopada 2020 r. - za październik;
  • do 28 grudnia 2020 r. - za listopad; (termin przesuwa się z uwagi na przypadające 25, 26 i 27 grudnia dni wolne od pracy)
  • do 25 stycznia 2021 r. - za grudzień.

2. Podatnik składający deklaracje VAT w cyklu kwartalnym musi wysłać JPK_V7K:

  • do 25 listopada 2020 r. - wypełniony w części ewidencyjnej za październik;
  • do 28 grudnia 2020 r. (termin przesuwa się z uwagi na dni świąteczne oraz niedzielę) – wypełniony w części ewidencyjnej za listopad ;
  • do 25 stycznia 2021 r. - wypełniony w części ewidencyjnej za grudzień oraz w części deklaracyjnej za październik, listopad i grudzień.

Za ostatnie okresy rozliczeniowe przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT – a więc za wrzesień 2020 r. lub za trzeci kwartał 2020 r. – należy przesłać JPK oraz deklaracje na starych zasadach.

Jeżeli po 1 października pojawi się konieczność dokonania korekty JPK złożonego za któryś z poprzednich kresów rozliczeniowych, należy to zrobić z wykorzystaniem starych struktur JPK_VAT.