Do 7 września 2020 r. zainteresowani mogą przesyłać uwagi i opinie do projektu nowelizacji ustawy o VAT – poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.
Pisma można składać na adres: Sekretariat.PT@mf.gov.pl. Chodzi o opublikowany w ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji, zwany potocznie slim VAT (od angielskich słów: simple, local and modern).
Zasadniczo ma on wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Zakłada zmiany upraszczające, dotyczące np. korygowania faktur, stawki 0 proc. od zaliczek w eksporcie (wydłużenie z dwóch do sześciu miesięcy czasu na wywóz towarów), odliczania podatku naliczonego (wydłużenie czasu z trzech do czterech miesięcy).
Zmienić się też mają przepisy o wiążących informacjach stawkowych (np. wprowadzenie trzyletniego okresu ważności) i Tax Free (elektronizacja). Doprecyzowane zostaną przepisy o metodzie podzielonej płatności.
Pisaliśmy o tym w artykule „SLIM VAT to również zmiany w WIS, Tax Free i split paymencie” (DGP nr 162/2020).