Jak ująć różnice cen nabytych zapasów wprowadzonych na stan magazynowy?
W jaki sposób zaksięgować fundusz rekultywacyjny?
Kiedy nie pobierać odsetek od nieterminowo regulowanych należności?