Spółka nie może stosować uproszczonej formy wpłacania zaliczek na CIT zaraz po wyjściu z podatkowej grupy kapitałowej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która w latach 2011–2019 była członkiem podatkowej grupy kapitałowej. Po utracie przez PGK bytu prawnego spółka chciała skorzystać z możliwości wpłacania uproszczonych zaliczek CIT, tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w deklaracji CIT-8 złożonej w roku poprzedzającym aktualny rok podatkowy.
Chciała się upewnić, że do obliczenia kwoty należnej zaliczki powinna wziąć pod uwagę deklarację CIT-8 za 2009 r., złożoną w 2010 r. Tłumaczyła, że w czasie istnienia PGK spółki członkowskie nie mają statusu podatnika CIT. Dlatego w tym czasie nie biegną im lata podatkowe.
Tak samo – przekonywała – nie biegną w przypadku rozliczenia straty. Tłumaczyła, że okres obowiązywania umowy o utworzeniu PGK nie powinien być uwzględniany przy obliczaniu najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych, w których podatnik ma prawo do rozliczenia straty. Na potwierdzenie powołała się na interpretację z 23 kwietnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.36.2018.1.MST).
Spółka twierdziła, że tak samo należy interpretować przepisy o uproszczonych zaliczkach. Sądziła więc, że w jej przypadku rokiem poprzedzającym aktualny rok podatkowy jest 2010 r., bo wówczas złożyła ostatnie zeznanie jako podatnik CIT (za 2009 r.).
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że uprawnienie do wpłacania zaliczek w uproszczonej formie będzie przysługiwać spółce dopiero w 2022 r., o ile w deklaracji CIT-8 złożonej w 2021 r. (za rok podatkowy 2020) wykaże ona podatek należny.
Podkreślił, że lata podatkowe poszczególnych spółek tworzących PGK są liczone „w sposób ciągły”, mimo że w tym czasie spółki te nie mają statusu podatnika CIT.
Nie zgodził się też ze spółką, że w okresie istnienia PKG spółkom, które tworzą tę grupę, nie biegnie termin do rozliczenia straty. Wskazał, że zgodnie z doktryną, podejmując decyzję o utworzeniu grupy, należy liczyć się z częściową utratą prawa do pomniejszania dochodu o poniesione straty.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.118.2020.1.AT