Ewidencja niezbędna do zastosowania 5-proc. stawki podatku dochodowego może być sporządzona dopiero na potrzeby rozliczenia rocznego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Chodziło o ulgę IP Box obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Polega ona na objęciu 5-proc. stawką dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), czyli m.in. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, na wzór użytkowy, autorskiego prawa do programu komputerowego.
Chcąc z tej możliwości skorzystać, trzeba m.in. prowadzić odrębną ewidencję, zgodnie z art. 30cb ustawy o PIT (i art. 24e ustawy o CIT). Ma ona pozwalać na ustalenie m.in. przychodów, kosztów podatkowych i dochodów (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.