Jeśli postanowienie o przedłużeniu terminu na zwrot podatku zostało nadane w placówce pocztowej, to powinno zostać wysłane na tyle wcześnie, by podatnik zdążył je odebrać przed upływem terminu na zwrot ‒ orzekł NSA. Przypomniał, że kwestię wysyłki elektronicznej rozstrzygnie uchwała NSA.
Chodziło o podatnika, który zasadniczo powinien do 19 stycznia dostać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Zamiast tego jednak otrzymał 23 stycznia postanowienie o przedłużeniu terminu na zwrot. Wydano je 16 stycznia.
Spór toczył się o to, czy postanowieniem tym urząd skutecznie przedłużył termin na zwrot VAT.
Podatnik był zdania, że liczy się data doręczenia pisma. Słowem, że powinien je otrzymać przed 19 stycznia.
Reklama
Rację przyznał mu WSA w Warszawie, który zajął się sprawą już po wyroku siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 255/17). Wynikało z niego, że jeśli urząd chce dłużej weryfikować zwrot VAT, to powinien przed upływem ustawowego terminu doręczyć podatnikowi postanowienie w tej sprawie.
Fiskus złożył jednak skargę kasacyjną od orzeczenia warszawskiego WSA. Liczył na wygraną, bo wyrok siedmiu sędziów NSA nie wiąże innych składów sędziowskich (w przeciwieństwie do uchwały), a w sprawach o przedłużenie zwrotu VAT orzecznictwo było mocno rozbieżne. Występowały w nim trzy linie orzecznicze. Pierwsza mówiła, że pismo musi zostać wydane przed upływem terminu na zwrot VAT. Druga, że trzeba je w tym czasie wydać i nadać na poczcie. Natomiast trzecia wskazywała, że przed upływem terminu na zwrot VAT trzeba je jeszcze doręczyć.
Ostatecznie sprawa trafiła do NSA. Fiskus podkreślał, że przed terminem nie tylko wydał pismo, ale i nadał je na poczcie. Przekonywał, że wyrok siedmiu sędziów był błędny oraz że stracił on na aktualności ze względu na zmianę stanu prawnego od 1 stycznia 2016 r. Chodziło mu o przepisy dotyczące doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. NSA orzekł jednak, że wyrok siedmiu sędziów jest słuszny i – w odniesieniu do doręczania pism tradycyjną pocztą – aktualny. Natomiast kwestia doręczeń elektronicznych będzie dopiero rozstrzygnięta – również w poszerzonym składzie NSA (pytanie w tej sprawie zostało zadane 26 lutego 2020 r., sygn. akt I FSK 2348/19). ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 27 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 714/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia