Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia można przeznaczyć nie tylko na nowe mieszkania, ale także na spłatę hipoteki, pod warunkiem, że nie jest to kredyt za mieszkanie, które właśnie zostało zbyte – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Chodziło o podatniczkę, która wspólnie z siostrą dostała od matki kawalerkę. Siostry sprzedały ją już po roku. Pieniądze ze sprzedaży podzieliły po połowie. Jedna postanowiła, że spłaci nimi kredyt hipoteczny, którym przed kilkoma laty sfinansowała zakup własnego mieszkania. Mieszkała w nim wspólnie z mężem, z którym łączyła ją wspólność majątkowa.
We wniosku o interpretację podkreśliła, że spłaci kredyt nie później niż w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym wraz z siostrą sprzedały kawalerkę po matce.
Chciała się jednak upewnić, czy w takiej sytuacji będzie musiała zapłacić PIT od dochodu z tej sprzedaży, skoro doszło do niej przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Czy przeciwnie, zdoła uniknąć podatku ze względu na ulgę mieszkaniową (art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 ustawy o PIT)?
Stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej było dla niej korzystne. Fiskus wyjaśnił, że celem mieszkaniowym, objętym ulgą w PIT, jest nie tylko nabycie nowego mieszkania czy domu, ich remont bądź rozbudowa, ale również spłata kredytu. Wskazał na art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT, z którego wynika, że wydatkiem objętym ulgą może być spłata kredytu (oraz odsetek od niego) zaciągniętego przez podatnika na cel mieszkaniowy przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.
Fiskus wyjaśnił, że w świetle tej regulacji na ulgę mieszkaniową przy spłacie kredytu można liczyć wtedy, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:
  • pieniądze przeznaczone na spłatę kredytu muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości,
  • spłacany kredyt musi być zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości,
  • kredyt musi być zaciągnięty przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży,
  • kredyt nie może dotyczyć nieruchomości, która została sprzedana.
Dyrektor KIS dodał, że przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego przez podatniczkę wspólnie z mężem, z którym łączy ją wspólność majątkowa, w żaden sposób nie wpływa na możliwość skorzystania przez nią z ulgi mieszkaniowej.
O tym, że spłata kredytu zaciągniętego na mieszkanie, które następnie zostało sprzedane, nie jest wydatkiem na cel mieszkaniowy, pisaliśmy już wielokrotnie, m.in. w artykule „Ulga mieszkaniowa dla bogatych, nie dla biednych” (DGP nr 109/2017).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 lipca 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.371.2020.1.MJ