Udział w zajęciach prowadzonych przez trenera instruktora nie jest tym samym, co zwykły wstęp do obiektu sportowego ‒ wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Reklama
Udział w zajęciach prowadzonych przez trenera instruktora nie jest tym samym, co zwykły wstęp do obiektu sportowego ‒ wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Stwierdził więc, że opłaty za udział w treningu lekkoatletycznym prowadzonym przez wykwalifikowanego instruktora należy powiększyć o 23 proc. VAT, a nie o 8 proc.
Spytał o to przedsiębiorca, który w ramach usług szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie sportu prowadzi dla dzieci i młodzieży zajęcia lekkoatletyczne, gimnastykę korekcyjną, organizuje treningi oraz gry zespołowe. Opłaty za świadczenie tych usług pobiera od opiekunów prawnych dzieci i młodzieży, czyli głównie od rodziców.
Przedsiębiorca uważał, że powinien doliczać 8 proc. VAT, bo są to opłaty za usługi wstępu na zajęcia sportowe, które są objęte preferencją stawką. Powołał się na poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdzie mowa jest o wstępie na imprezy sportowe (obecnie jest to poz. 67 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).
Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. Wyjaśnił, że preferencyjnie opodatkowana usługa wstępu dotyczy wyłącznie normalnego i typowego użytkowania obiektów sportowych, co potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. wyrok z 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13).
Natomiast treningi oferowane przez przedsiębiorcę wykraczają ‒ zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ‒ poza tak rozumianą definicję, bo opłata jest wnoszona nie tyle za wstęp do obiektu sportowego ile przede wszystkim za opiekę i nadzór wykwalifikowanego trenera bądź instruktora, który szkoli w danej dziedzinie sportu.
„Charakter takich odpłatnych zajęć sportowych, organizowanych dla dzieci i młodzieży pod opieką trenera bądź instruktora, wykracza poza zakres usług związanych z normalnym i typowym użytkowaniem obiektu, czy wstępem do niego w celu korzystania z dostępnej tam infrastruktury” – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 lipca 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012. 295.2020.1.AK.