statystyki

Jak zaewidencjonować sprzedaż posiłków

autor: Marek Barowicz02.08.2020, 17:00
Sprzedaż realizowana przez czynnych podatników VAT prowadzących działalność gastronomiczną podlega opodatkowaniu VAT

Sprzedaż realizowana przez czynnych podatników VAT prowadzących działalność gastronomiczną podlega opodatkowaniu VATźródło: ShutterStock

Będę prowadziła księgi rachunkowe firmy zajmującej się m.in. działalnością gastronomiczną. Na co powinnam zwrócić uwagę i jak w szczególności ująć operacje gospodarcze związane ze sprzedażą posiłków na rzecz konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej?

Działalność gastronomiczna obejmuje usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Na gruncie VAT działalność gastronomiczna może być klasyfikowana jako dostawa towarów (obejmująca czynności związane z dostarczaniem gotowych lub niegotowych posiłków – żywności i/lub napojów z ich ewentualnym transportem, bez usług wspomagających) albo usługa gastronomiczna (obejmująca oprócz czynności polegających na dostarczaniu posiłków również usługi wspomagające, umożliwiające ich natychmiastowe spożycie, przy równoczesnym zapewnieniu klientom dostępu do odpowiedniej infrastruktury gastronomicznej).

Podstawa opodatkowania VAT dostaw posiłków oraz świadczonych usług gastronomicznych ustalana jest na zasadach ogólnych, stanowiących, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Podstawy tej nie zwiększają dobrowolnie przekazywane pracownikom (np. kelnerom) przez klientów napiwki. W sytuacji gdy stosowane przez przedsiębiorstwo (pracodawcę) systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych napiwków danych konkretnym pracownikom oraz firma nie pobiera dla siebie żadnych kwot z tego tytułu, to sumy te nie stanowią dla niej obrotu będącego podstawą opodatkowania VAT. W konsekwencji przedsiębiorstwo nie ma obowiązku uwzględniać przekazywanych za swoim pośrednictwem pracownikom napiwków jako obrotu z tytułu świadczenia usług, ponieważ napiwek nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług. Jednostka nie zawiera z klientem żadnej umowy na świadczenie usług, za wykonanie których klient byłby zobowiązany uiścić opłatę w postaci napiwku w bliżej nieokreślonej wysokości. Wszystkie należności, jakie firma pobiera od klientów, są wycenione w stosownym cenniku usług i tylko takich płatności żąda ona jako świadczący daną usługę od klienta. Tym samym nie może być mowy o opodatkowaniu jakiejkolwiek czynności, jeśli między stronami nie istnieje żadna umowa, a wielkość wynagrodzenia (napiwku) nie jest w żaden sposób uzależniona od cech świadczonej usługi i nie wpływa na wykonanie świadczonej usługi (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.236.2019.4.MN).

Sprzedaż realizowana przez czynnych podatników VAT prowadzących działalność gastronomiczną podlega opodatkowaniu VAT. Mają oni zatem co do zasady prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z tą sprzedażą. Wyjątek stanowi nabycie usług gastronomicznych, z wyłączeniem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników VAT świadczących usługi przewozu osób (art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Napiwki, czyli przychód kelnera


Pozostało 57% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane