Wynajem sali, jej udekorowanie, podanie posiłków, oprawa muzyczna, nocleg dla gości. Wszystko to są zazwyczaj świadczenia pomocnicze do usługi głównej – gastronomicznej.
Potwierdzają to interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Jedna z nich to odpowiedź na pytanie spółki organizującej imprezy okolicznościowe, która chciała się upewnić, jaką stawkę VAT ma zastosować do takich usług jak: podanie posiłków przez kelnerów, wynajem sali, przygotowanie wystroju. Spytała, czy wszystko to są usługi pomocnicze do usług przygotowania i podania posiłków i jako świadczenie kompleksowe, związane z wyżywieniem, są objęte stawką 8 proc. VAT.
Reklama
W interpretacji z 6 kwietnia 2020 r. (sygn. 0114 KDIP1-1.4012.737.2019.2.IZ) dyrektor KIS wyjaśnił, że odpowiedź zależy od tego, czy świadczone przez spółkę usługi stanowią cel sam w sobie, czy są jedynie dopełnieniem usługi głównej. Uznał, że w opisanym stanie faktycznym oprawa gastronomiczna jest kompleksową usługą związaną z wyżywieniem, objętą stawką 8 proc. VAT, właściwą dla usługi głównej. Dla klientów podstawowym świadczeniem jest bowiem wyżywienie, a pozostałe mają charakter pomocniczy, służą lepszemu wykonaniu usługi zasadniczej.
Podobnego zakresu usług pomocniczych dotyczyła interpretacja dyrektora KIS z 18 stycznia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012.565.2018.2.AS). Spółka organizująca imprezy okolicznościowe spytała nie tylko o wynajem i wystrój sali oraz podanie posiłków, lecz także o ślubną sesję zdjęciową we wnętrzach pałacu, zapewnienie miejsc parkingowych, a nawet o udostępnienie i przygotowanie na specjalne zamówienie kaplicy ślubnej.

Reklama
Dyrektor KIS potwierdził, że wymienione świadczenia są pomocnicze wobec zasadniczej usługi gastronomicznej i razem z nią stanowią usługę kompleksową. Są więc w całości objęte 8 proc. VAT.

Ostrożnie z napojami

Z opodatkowania stawką 8 proc. sprzedaż niektórych alkoholi , kawy, herbaty, bezalkoholowych napojów gazowanych, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra finansów z 25 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 527).
W obu wspomnianych interpretacjach dyrektor KIS stwierdził (na podstawie wcześniejszego rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r.), że nie zmienia tego nawet podawanie napojów w ramach jednej kompleksowej oprawy gastronomicznej. Obniżona stawka nie znajdzie więc zastosowania do tej części organizacji imprezy okolicznościowej, która polega na sprzedaży napojów wymienionych w rozporządzeniu. Ma tu zastosowanie stawka podstawowa 23 proc. VAT.

Opakowania i dowóz

Z inną wątpliwością związaną z usługą złożoną zwrócił się do organów skarbowych wytwórca burgerów. Spytał, czy do kosztów dowozu i opakowań można zastosować tę samą stawkę co do podstawowej usługi związanej z wyżywieniem.
W interpretacji z 8 stycznia 2019 r. (0115-KDIT1-1.4012.829.2018.1.BS) dyrektor KIS przychylił się do tezy wnioskodawcy i stwierdził, że celem klienta jest zakup usługi wyżywienia, a żeby móc zrealizować to zamówienie, trzeba burgera zapakować i przetransportować. Zatem na podstawę opodatkowania składa się tu łączna wartość burgera, opakowania i transportu.

Nocleg ze śniadaniem

Nie zawsze w świadczeniu kompleksowym usługą główną jest wyżywienie. Czasem jest ono tylko świadczeniem pomocniczym.
W interpretacji z 7 lipca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.318.2019.2.KO) dyrektor KIS odniósł się do pytania o nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją. Wskazując na zwyczaje panujące w branży hotelarskiej, stwierdził, że śniadanie należy traktować jako świadczenie dodatkowe do usługi głównej, czyli noclegu. Nie dotyczy to natomiast obiadokolacji, która jako odrębne świadczenie powinna być rozliczana oddzielnie − stwierdził.
Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w prawomocnym wyroku z 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Op 75/19). Uznał, że śniadanie oferowane do noclegu może stanowić świadczenie kompleksowe, ale dodatkowe wyżywienie, zabiegi SPA, dostęp do siłowni nie mogą być uznane za usługi pomocnicze i tworzyć jednej usługi złożonej.