Przez lata sądy administracyjne orzekały, że w jednym gospodarstwie może być tylko jeden podmiot zarejestrowany dla celów VAT. Teraz wątpliwości co do tego nabrał Naczelny Sąd Administracyjny.

Spytał właśnie unijny trybunał, czy małżonkowie prowadzący odrębne działalności we wspólnym gospodarstwie rolnym nie powinni być jednak uznawani za osobnych podatników VAT.