Rolnik, który skorzystał ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, nie może przez 5 lat zamienić 60 arów na 1 hektar, nawet gdy nabycie tych arów nie było objęte preferencją – stwierdził dyrektor KIS.
Chodzi o preferencję przewidzianą w art. 9 pkt 2 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815). Przepis ten zwalnia z podatku sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami.
Warunkiem jest jednak, aby w wyniku tej transakcji powstało lub zostało powiększone gospodarstwo rolne, którego powierzchnia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha i które będzie prowadzone przez nabywcę przez co najmniej pięć lat od dnia nabycia.
O problemach rolników z wykładnią tego przepisu pisaliśmy niedawno w artykule „Rolnicy uziemieni na pięć lat” (DGP nr 112/2020). Informowaliśmy o stanowisku fiskusa, zgodnie z którym brak możliwości zbycia przez pięć lat dotyczy nie tylko działek dokupionych w ramach zwolnienia z PCC, ale również tych, które rolnik nabył dużo wcześniej, nie korzystając z ulgi. Nie jest ważne, że po zbyciu starej ziemi areał nadal będzie przekraczał 11 ha.
W artykule przedstawiliśmy również opinie ekspertów, którzy nie zgadzają się z taką wykładnią.
Ich zdaniem zbyć przez pięć lat nie można tylko tej ziemi, której zakup był objęty zwolnieniem z PCC. Powinna być natomiast możliwość sprzedaży lub podarowania gruntu, którego zakup nie był objęty preferencją podatkową. Ważne tylko, aby po jego sprzedaży gospodarstwo było nadal większe niż 11 ha – uważają doradcy podatkowi.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podtrzymuje jednak swoją wykładnię. Co więcej, odnosi ją również do zamiany gruntów prowadzącej do powiększenia rolniczego areału.
Chodziło o właściciela gospodarstwa rolnego, który sukcesywnie je powiększał o kolejne działki, aż wreszcie areał przekroczył 11 ha. Przy ostatnim zakupie ziemi, w 2018 r., rolnik skorzystał ze zwolnienia z PCC. Po dwóch latach mężczyzna postanowił zamienić działkę, której własność nabył jeszcze na samym początku prowadzenia gospodarstwa, na większą. Transakcja miała doprowadzić do tego, że w zamian za 60 arów ziemi rolnik dysponowałby przeszło 1 hektarem nowego gruntu.
Rolnik chciał się upewnić, że wskutek tej zamiany nie straci prawa do zwolnienia z PCC, z którego skorzystał w 2018 r. Tłumaczył, że zamierza pozbyć się tej części gospodarstwa, względem której preferencja mu nie przysługiwała. Podkreślił również, że transakcja nie doprowadzi do zmniejszenia gospodarstwa, a wręcz przeciwnie – jego areał jeszcze się powiększy.
Dyrektor KIS uznał jednak, że jeśli dojdzie do zamiany, to rolnik straci prawo do zwolnienia i będzie musiał zapłacić podatek od transakcji, która miała miejsce w 2018 r. Wyjaśnił, że chcąc zachować prawo do zwolnienia z opodatkowania mężczyzna nie może przez pięć lat zbyć żadnej działki z powiększonego gospodarstwa rolnego – ani tej dokupionej w ramach zwolnienia z PCC, ani żadnej innej, która wchodziła w skład jego gospodarstwa w momencie dokupienia ziemi.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.106.2020.1.MZ