Można odjąć nie tylko wydatki wskazane wprost w rozporządzeniu, lecz także te, które są z nimi związane – wynika z licznych interpretacji indywidualnych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Zainteresowanie ulgą termomodernizacyjną rośnie szczególnie w okresie letnim, gdy wielu podatników remontuje i modernizuje swoje domy. Stąd liczne pytania o to, co można w ramach tej preferencji odliczyć.
Zasadniczo chodzi o wydatki służące dociepleniu i modernizacji systemu grzewczego. Są one wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489).
Ale ‒ jak wskazał dyrektor KIS w interpretacji z 8 maja 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.248.2020.2.DJ) ‒ załącznik nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych. Wskazuje jedynie ogólnie na materiały budowlane wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu.
Dlatego do pytań o konkretne wydatki dyrektor KIS odnosi się bezpośrednio w interpretacjach indywidualnych.

Materiały budowlane

W tej samej ‒ z 8 maja br. ‒ potwierdził, że podatnik w ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć od dochodu faktury za takie materiały budowlane jak:
 • parapety okienne,
 • materiały używane do montażu warstwy izolującej (tj. kołki montażowe, kleje, pianki do styropianu),
 • materiały wykończeniowe nakładane na warstwę materiałów izolacyjnych (tj. papę termozgrzewalną, siatkę elewacyjną, klej do siatki, grunt do elewacji, tynk zewnętrzny, farbę zewnętrzną).

Zielona energia

Odliczyć można również wydatki na dostawę i montaż kolektorów słonecznych (interpretacja z 10 czerwca 2020 r. sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.308.2020.2.KR) oraz instalacje fotowoltaiczne. Co ważne, taka instalacja nie musi być zamontowana na budynku. Może być również naziemna, na stelażu stojącym przy budynku mieszkalnym, co potwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 25 czerwca br. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.306. 2020.3.EC).
Istotne jest natomiast to, aby dom miał charakter wyłącznie mieszkalny. Z odliczenia nie skorzysta więc np. osoba, która założyła instalację fotowoltaiczną na budynku składającym się z części mieszkalnej i z części służącej działalności gospodarczej. Wynika tak z interpretacji z 12 czerwca 2020 r. (sygn. 0114-KDWP. 4011.14.2020.2.KS1). Dotyczyła ona współwłaścicielki budynku, którego część (z osobnym wejściem) była przeznaczona na gabinet lekarski.

Wymiana ogrzewania

Nie ma przeszkód, by odliczyć wydatki za zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z możliwością ogrzewania, jeśli urządzenia te mają np. zastąpić ogrzewanie gazowe w budynku. Potwierdza to interpretacja z 15 czerwca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.226. 2020.2.JK2). Dyrektor KIS wskazał w niej, że w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju zostały wymienione:
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.
W interpretacji z 26 czerwca 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.321.2020.3.AMN) organ wskazał też, że można odliczyć wydatki na zakup i instalację klimatyzatora z funkcją grzewczą działającą na zasadzie pompy ciepła.

Dach i rynny

Okres letni sprzyja też remontowaniu dachów. Z interpretacji dyrektora KIS wynika, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odjąć wydatki na m.in.:
 • usunięcie starego pokrycia dachowego,
 • ułożenie nowego (blachodachówka, dachówka),
 • wymianę okna dachowego,
 • budowę nowego komina,
 • wymianę rynien i rur spustowych,
 • docieplenie dachu izolacją natryskową pianą oraz płytami OSB i GKB,
 • ocieplenie dachu od wewnątrz.
Potwierdzają to m.in. interpretacje: z 19 czerwca 2020 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011. 390.2020.2.ŁS), z 24 czerwca 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011. 266.2020.2.KR) oraz z 3 lipca br. (sygn. 0113-KDWPT.4011. 23.2020.4.IL).

Ważne, co na fakturze

Wydatki na termomodernizację muszą być właściwie udokumentowane. Nie skorzysta z ulgi żona, jeśli faktury są wystawione na męża, choćby oboje byli współwłaścicielami domu. Wskazuje na to interpretacja z 16 czerwca 2020 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.255. 2020.2.ŁS). Dyrektor KIS stwierdził w niej, że z ulgi może skorzystać tylko ten podatnik, na którego wystawione są faktury dokumentujące poniesione wydatki.
Jeśli faktury były wystawione na oboje małżonków (współwłaścicieli domu), ale w tym samym roku rozwiedli się oni, to każde z nich może odliczyć jedynie połowę poniesionych wydatków, wykazanych na fakturze – czytamy w interpretacji z 22 czerwca 2020 r. (sygn. 0113-KDWPT. 4011.28.2020.3.KU).

Jak w budowie, to bez ulgi

Ulga nie przysługuje na wydatki związane z dokończeniem budowy domu, w tym drzwi, okna i ocieplenie – wynika z interpretacji z 23 czerwca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011. 342.2020.2.MP). Dyrektor KIS przypomniał, że ulga termomodernizacyjna dotyczy budynków, które uzyskały wcześniej formalną decyzję nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
W tej sprawie chodziło o małżeństwo, które w 2019 r. kupiło dom w stanie surowym. Małżonkowie ponieśli wydatki na dokończenie domu, lecz w tym zakresie nie mogą skorzystać z ulgi.

Inne warunki

Przypomnijmy też, że ulga przysługuje tylko właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Za kwotę wydatku uważa się zapłaconą cenę brutto, chyba że VAT został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
Nie odlicza się wydatków w części, w jakiej zostały:
 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.©℗