Kto najpierw wykorzystywał składnik majątku do działalności zwolnionej z VAT oraz opodatkowanej, a następnie zaprzestał prowadzenia tej drugiej, powinien skorygować odliczenie podatku naliczonego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyjaśnił, że w takiej sytuacji nie ma znaczenia powód zaprzestania czynności opodatkowanych, czyli np. nierentowność inwestycji.
Wyrok zapadł w sprawie niemieckiej spółki prowadzącej dom spokojnej starości. Usługi, które świadczyła, są zwolnione z podatku zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. g unijnej dyrektywy VAT. W 2003 r. spółka dobudowała do placówki kawiarnię i początkowo zakładała, że będzie ona przeznaczona wyłącznie dla gości, a nie dla pensjonariuszy domu spokojnej starości. Oznaczałoby to więc wykorzystywanie kawiarni wyłącznie do działalności opodatkowanej.