W ubiegłym roku urzędnicy skarbowi z 99 państw i terytoriów zależnych wymienili się automatycznie informacjami o 84 mln rachunków finansowych, na których zgromadzono 10 bln euro – poinformowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
DGP
Oznacza to ogromny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Dla porównania, w 2018 r. wymieniono informacje o 47 mln rachunków, na których zgromadzono 4,9 bln euro. Natomiast w 2017 r., czyli w pierwszym roku tak daleko idącej wymiany, było to odpowiednio 11 mln rachunków i 1,1 bln euro zgromadzonych na nich środków.
Statystyki OECD dotyczą automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych na podstawie opracowanego przez tę organizację tzw. wspólnego standardu wymiany informacji (ang. Common Reporting Standard – CRS). Chodzi nie tylko o klasyczne konta w bankach oraz w kasach oszczędnościowo-kredytowych, ale o wszelkie inne rachunki depozytowe oraz ubezpieczeniowe.

Statystyki OECD nie obejmują natomiast wymiany informacji na wniosek zagranicznej administracji podatkowej oraz automatycznej wymiany informacji o niektórych rodzajach dochodów (z pracy, zasiłków itp.) – na potrzeby „stosowania prawa podatkowego”. Ta wymiana odbywa się na podstawie unijnych dyrektyw, a nie standardów OECD.
Jednak coraz większa skala automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych również przekłada się na dodatkowe dochody z podatków. Jak poinformował sekretarz generalny OECD Angel Gurria, fiskus otrzymuje w ten sposób informacje o wcześniej niezadeklarowanych zagranicznych kontach bankowych (często zakładanych w rajach podatkowych) i może dzięki temu ściągać zaległe podatki od ich właścicieli.
Przypomnijmy, że standard CRS został opracowany sześć lat temu, w 2014 r. Informowaliśmy o tym w artykule „Tajemnica bankowa do lamusa” (DGP nr 142/2014). Do pierwszej wymiany informacji na jego podstawie doszło w 2017 r.
Angel Gurria poinformował też o innych sukcesach w walce z rajami podatkowymi. Według danych OECD śledztwa dotyczące zagranicznych kont bankowych, programy amnestii podatkowej oraz inne środki zastosowane jeszcze przed wejściem w życie standardu CRS pozwoliły pozyskać na całym świecie dodatkowe wpływy podatkowe rzędu 100 bln euro. Szersza wymiana informacji między państwami (nie tylko na podstawie CRS) pozwoliła zmniejszyć w latach 2008–2019 wartość środków przetrzymywanych w tzw. międzynarodowych centrach finansowych o 24 proc. (410 bln dol.).