Ponad 300 tys. firm nie uzupełniło jeszcze danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki mają na to czas jeszcze tylko do 13 lipca - poinformował PAP Marcin Stec, dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Obowiązek ten dotyczy firm, które powstały przed 13 października 2019 roku. Firmy zarejestrowane po tej dacie mają obowiązek zgłoszenia danych do CRBR w ciągu siedmiu dni od rejestracji.

System powstał aby wspierać walkę państwa z procederem prania pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Funkcjonuje od 13 października 2019 roku i od tego dnia firmy mogły zgłaszać informacje o beneficjentach rzeczywistych.

Początkowo ustawodawca przewidział sześciomiesięczny termin na uzupełnienie danych dla podmiotów, które powstały przed 13 października, co oznacza, że miały to zrobić do 13 kwietnia tego roku. Jak wyjaśnił Stec, ze względu na pandemię COVID-19 termin ten został przesunięty na 13 lipca 2020 roku.

Reklama

“Obecnie obserwujemy, że wciąż zbyt mało firm wpisuje się do bazy o beneficjentach rzeczywistych. Spośród około 450 tys. firm, które powinny uzupełnić swoje dane w CRBR, na razie zrobiło to zaledwie 130 tys.” - powiedział Stec.

“Spodziewamy się, że najbliższych dniach nastąpi największe natężenie i duża liczba przedsiębiorców będzie uzupełniać naszą bazę. Oczywiście jesteśmy na to przygotowani. - dodał.

Reklama

Dyrektor poinformował, że ustawodawca przewidział sankcję administracyjną za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia danych do rejestru, która w skrajnych wypadkach może wynieść nawet 1 mln zł.

"Nie zależy na tym, by karać przedsiębiorców. Zależy natomiast na tym, aby system ten był kompletny i zasilany na bieżąco” - powiedział dyrektor.

“System powstał aby wspierać walkę państwa z procederem prania pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Najdotkliwszą karę mógłby otrzymać podmiot, który faktycznie w ten proceder jest zaangażowany i w sposób uporczywy i celowy nie rejestruje beneficjenta rzeczywistego chcąc zataić przed organami ścigania osobę, która faktycznie kontroluje dany podmiot. Celem takiego działania może być ukrycie pieniędzy pochodzących z przestępstw” - podkreślił.

Dyrektor przypomniał, że obowiązkiem rejestracji beneficjentów objęte są spółki jawne, spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne ale z wyłączeniem spółek publicznych.

Wyjaśnił, że obowiązek utworzenia CRBR wynika z unijnej dyrektywy i podobne systemy tworzone są we wszystkich państwach wspólnoty.

“W przyszłości wszystkie tego typu rejestry będą integrowane ze sobą. Oznacza to, że przedstawiciele na przykład służb typu policyjnego, czy obywatele, będą mogli sprawdzać zawartość tych systemów w całej Unii Europejskiej” - powiedział Stec.

Zgłaszanie informacji do systemu jest bezpłatne, można to zrobić przez stronę www.podatki.gov.pl/crbr/. Aby się zgłosić należy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufania ePUAP.

Celem działania CRBR jest pomoc w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Narzędzie to ułatwia też przejrzystość obrotu gospodarczego. Firma która chce podpisać kontrakt z innym podmiotem, może sprawdzić kto faktycznie go kontroluje.

Rejestr jest jawny, co oznacza, że każda osoba może z niego skorzystać i bezpłatnie uzyskać informację o rzeczywistym beneficjencie danej spółki.

Dyrektor zastrzegł, że Ministerstwo Finansów nie przewiduje kolejnego przesunięcia terminu składania informacji do CRBR.