Nieodpłatne przekazanie firmy po połowie dwóm osobom nie jest tym samym co wyłączone z VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał zatem, że taka transakcja jest opodatkowana jak każda inna dostawa towarów.
Pytanie zadała kobieta zajmująca się profesjonalnym wynajmem nieruchomości. Taką samą działalność prowadzą również jej córki, z tym że w formie spółki jawnej. Kobieta postanowiła podarować im po połowie udziałów swojej firmy, a one zadeklarowały, że włączą przedmiot darowizny do własnej spółki i będą kontynuować działalność w niezmienionej formie.
Kobieta uważała, że darowizna udziałów w firmie nie będzie opodatkowana zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W przepisie tym mowa jest o zbyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Kobieta uważała, że darowizna udziałów na rzecz córek będzie formą takiego zbycia. Podkreślała, że choć czasowo zmieni się liczba właścicieli firmy, to ostatecznie przedsiębiorstwo trafi do majątku wyłącznie jednego podmiotu, tj. spółki jawnej, która będzie kontynuować działalność w niezmienionej formie.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że zwolnienia nie będzie, bo córki nabędą współwłasność przedsiębiorstwa tylko w częściach ułamkowych – każda z nich po połowie. Będą mogły niezależnie nimi rozporządzać jako odrębne podmioty prawa.
„W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy i względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela, którym może niezależnie rozporządzać. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa” – wyjaśnił organ.
W konsekwencji – dodał – każda z dwóch córek dostanie w rzeczywistości tylko część przedsiębiorstwa (ułamek), a nie jego całość (nie jest to współwłasność łączna).
Tak więc przedmiotem nieodpłatnego przekazania nie będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, lecz darowizna udziałów w poszczególnych jego składnikach. Dopiero te udziały zostaną następnie wniesione do jednego podmiotu, czyli spółki jawnej – stwierdził dyrektor KIS.
Uznał więc, że skoro kobieta podaruje córkom udziały w przedsiębiorstwie, a nie całe przedsiębiorstwo, to będzie to opodatkowana dostawa towarów.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 czerwca 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.141.2020.3.PM