Kto korzysta z cudzych maszyn, nie ma przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jeżeli w zamian obniży ich właścicielowi cenę swojej usługi. A właściciel może je nadal amortyzować.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o firmy powiązane. Jedna z nich (spółka 1) korzystała z usług świadczonych przez spółkę 2. Plan był taki, żeby spółka 2 świadczyła te usługi, korzystając nieodpłatnie z maszyn należących do spółki 1.
We wniosku o interpretację spółki wskazały, że maszyny trwałe będą wykorzystywane przez usługodawcę (spółkę 2) wyłącznie na potrzeby świadczenia usług na rzecz spółki 1. Właścicielem urządzeń miała jednak pozostać spółka 1.
Zamiast płacić za ich udostępnienie spółka 2 miała zaoferować spółce 1 odpowiednio niższą cenę usług wykonanych z wykorzystaniem powierzonego mienia. Cena byłaby niższa niż w sytuacji, gdyby spółka 2 musiała wynająć lub wydzierżawić takie same maszyny (wtedy koszt najmu lub dzierżawy przerzuciłaby na spółkę 1).
Pytanie dotyczyło tego, czy w takiej sytuacji spółka 2 uzyska przychód z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT). Druga kwestia sprowadzała się do tego, czy właściciel tych środków trwałych (spółka 1), mimo ich nieodpłatnego udostępnienia, zachowa prawo do ich amortyzacji.
Spółki były przekonane, że przychód nie powstanie, bo o świadczeniu nieodpłatnym mówić można tylko wtedy, gdy w grę nie wchodzi wzajemność. A w tym wypadku będzie ona miała miejsce, bo w zamian za możliwość korzystania z maszyn spółka 2 pobierze niższą cenę za swoje usługi. Słowem, będą to świadczenia ekwiwalentne.
W sprawie kontynuowania amortyzacji przez spółkę 1 wskazano z ostrożności na art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o CIT. Przepis ten mówi, że nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania ‒ za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.
Spółki argumentowały, że w ich przypadku przepis ten nie ma zastosowania, nie ma mowy o nieodpłatnym używaniu. Cena za korzystanie ze środków trwałych będzie wkalkulowana w cenę świadczonych usług – wskazywały.
Dyrektor KIS podzielił ich stanowisko. Przyznał, że w tak opisanym stanie faktycznym nie może być mowy o nieodpłatnym świadczeniu ani o braku prawa do amortyzacji. Podobnie wypowiedział się już wcześniej m.in. w interpretacjach z 2 sierpnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1. 4010.236.2019.1.BS) oraz z 1 października 2018 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.361. 2018.1.AP).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.75.2020.3.BD