W pierwszym kwartale 2020 r. znacząco wzrosła, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, liczba sprzedanych wyrobów tytoniowych. Nie zatrzymał tego nawet 10-proc. wzrost stawki podatku akcyzowego od początku br.
ikona lupy />
DGP
Poinformował o tym wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację. Dotyczyła ona skutków nowelizacji z 21 listopada 2019 r. ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 2523). Wprowadziła ona 10-proc. podwyżkę stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol etylowy.
Przedstawione przez wiceministra statystyki dotyczą sprzedaży tych używek w pierwszym kwartale 2020 r. (styczeń–marzec) w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. oraz wpływów budżetowych z tego tytułu.
Z danych wynika, że podwyżka nie zahamowała krajowej sprzedaży, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu papierosów oraz tytoniu do palenia.
Zmalała natomiast w styczniu i w lutym sprzedaż alkoholu etylowego. Lekki wzrost odnotowano dopiero w marcu br. Zdaniem wiceministra przyczyną było to, że na wieść o planowanej podwyżce podatku branża gromadziła pod koniec 2019 r. ogromne zapasy produktów i wyprzedawała je na początku 2020 r. jeszcze z niższą stawką podatku. Mimo spadku sprzedaży w tym zakresie wpływy budżetowe i tak wzrosły w I kwartale br. o 248 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r
InterpretacjaOdpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 18 czerwca 2020 r. na interpelację poselską nr 6011