Producenci piwa, którym kontrahenci zwrócą przeterminowany produkt, pomniejszą należną akcyzę o kwotę zapłaconego już podatku od zwróconego trunku.
Pozwala na to opublikowana właśnie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Możliwość pomniejszenia akcyzy zależy od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, z preferencji można skorzystać wyłącznie do końca 2020 r. Po drugie, zwrócone piwo trzeba będzie do końca lipca zniszczyć w składzie podatkowym, miejscu jego produkcji, albo – za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w innym miejscu spełniającym odpowiednie warunki, przy obecności urzędnika celno-skarbowego lub w innym miejscu wyznaczonym przez naczelnika urzędu skarbowego, przy obecności urzędnika celno-skarbowego (bez niego – tylko za zgodą naczelnika US).
Budżet straci na tym rozwiązaniu 70 mln zł. Resort finansów uzasadnia jednak zmianę koniecznością pomocy producentom piwa, właścicielom lokali gastronomicznych oraz samym konsumentom.
W czasie epidemii koronawirusa lokale gastronomiczne było zamknięte, a zakupiony wcześniej trunek uległ już przeterminowaniu i nie nadaje się do spożycia. Restauracje, puby itp. zwracały więc piwo producentom, a ci nie mogli odzyskać zapłaconej już daniny, bo nie mają tu zastosowania przepisy o reklamacji (art. 83 i art. 83a ustawy o podatku akcyzowym). Z pomocą przychodzą tu natomiast przepisy unijne, które pozwalają na odzyskanie akcyzy w razie zwrotu produktu. W przypadku niesprzedanego piwa taki zwrot jest możliwy, bo ma ono określony termin przydatności do spożycia. Stąd nowelizacja rozporządzenia. Dzięki niej lokale gastronomiczne zwrócą niesprzedany trunek producentom, konsumenci unikną ryzyka spożycia nieświeżego piwa, a sami producenci będą mogli odzyskać zapłaconą już daninę. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego – opublikowane (Dz.U. z 2020 r. poz. 985)