Jeszcze raz trzeba będzie zgłosić schematy transgraniczne. Natomiast korporacje międzynarodowe nie wykorzystają już struktur hybrydowych do unikania podatku.
Takie zmiany wprowadzi nowelizacja, która w zeszłym tygodniu została przyjęta bez żadnych poprawek przez Senat i czeka już tylko na podpis prezydenta oraz publikację w Dzienniku Ustaw. Jej przepisy co do zasady wejdą w życie już 1 lipca 2020 r.
Jest to między innymi tzw. pakiet quick fix (przewidziany w dyrektywie 2018/1910). Pozwoli on wykorzystywać magazyny typu call off stock, gdy sprzedawca będzie chciał przenieść zapasy do magazynu nabywcy z innego państwa członkowskiego. Nabywca (z góry określony) odbierze je w dogodnym dla siebie momencie, a dostawca uzupełni zapasy.
Zmienią się zasady rozliczania transakcji łańcuchowych. Trudniej będzie skorzystać ze stawki 0 proc. VAT przy rozliczaniu transakcji wspólnotowych.
Nowelizacja przewiduje też kilka zmian dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Jedna z nich zakłada, że 1 lipca br. zostaną unieważnione numery dotychczas zgłoszonych transgranicznych schematów podatkowych. Promotorzy (ewentualnie wspomagający lub sami korzystający) będą musieli jeszcze raz zgłosić fiskusowi schematy transgraniczne, jeżeli pierwszej czynności nimi objętej dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
Konieczność ponownego zgłaszania schematów transgranicznych jest skutkiem pośpiechu we wdrażaniu przez Polskę przepisów o raportowaniu MDR. Nasz kraj zrobił to jako pierwszy w Unii Europejskiej – już od 1 stycznia 2019 r. Pojawił się jednak problem, bo obowiązujący format (krajowa schema) odbiega od unijnego. Pisaliśmy o tym w artykule „Będzie powtórka z MDR-ów. To cena za pośpiech” (DGP nr 28/2020). Teraz trzeba będzie zgłosić schematy transgraniczne z wykorzystaniem struktur zgodnych z unijnymi (Ministerstwo Finansów jest w trakcie ich konsultowania).
Jest to związane z inną zmianą przewidzianą w tej samej nowelizacji. Zakłada ona, że szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przekazywać informacje o transgranicznych schematach podatkowych administracji skarbowej innych państw unijnych. Pierwsza wymiana ma nastąpić do 31 października 2020 r. Aby miało to sens, informacje muszą być przekazywane fiskusowi w taki sam sposób, jak jest to przyjęte w innych krajach unijnych.
Kolejna zmiana dotyczy podpisywania MDR-3. Po wejściu w życie nowelizacji nie będą już tego musieli robić wszyscy członkowie zarządu, lecz tylko ci, którzy są wyznaczeni do reprezentacji. Z kolei w przypadku przedsiębiorcy działającego w formie oddziału zagranicznego będzie jasne, że MDR-3 musi podpisać osoba upoważniona do jego reprezentacji w polskim oddziale.
Nowelizacja wprowadza też zmiany do ustawy o CIT. Nowe przepisy mają zapobiec wykorzystywaniu przez międzynarodowe korporacje rozbieżności w przepisach państw unijnych. Dziś, dzięki tzw. strukturom hybrydowym, mogą one np. podwójnie zaliczać niektóre płatności do kosztów uzyskania przychodu. Po zmianach nie będzie to już możliwe. Przepisy w tym zakresie mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
Etap legislacyjny
Nowelizacja z 28 maja 2020 r. ustaw o CIT, VAT, o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 131) – skierowana do podpisu prezydenta