Dzięki nowej Tarczy antykryzysowej 4.0 niektóre przepisy dotyczące podatków dochodowych będą dostosowane do wyzwań związanych z COVID-19 - poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Chodzi m.in. o prawo do odliczania darowizn na rzecz np. domów samotnej matki, noclegowni.

Resort w komunikacie dodał, że w związku z ustawą zakłada m.in. rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej.

Tarcza 4.0 umożliwia odliczenia podatku przez podatników, w tym tych prowadzących działalność gospodarczą - na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19 proc. stawki podatku - z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych - laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż trzy lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września br. wskazanym podmiotom m.in. placówkom oświatowym.

Ponadto, nowe przepisy umożliwiają zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. np. na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą albo placówce oświatowej.

Kolejne rozwiązanie wprowadza wyłączenie z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia br. do 30 września br. przez placówki medyczne m.in. szpitale, oraz placówki oświatowe, w związku z COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn.

Uchwalone przepisy rozszerzają także zakres odliczania darowizn od podatku, dają również ułatwienia w korzystaniu z tzw. ulgi na złe długi - ze złagodzenia warunków ulgi za złe długi w PIT/CIT będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, które straciło w czasie pandemii i zalega z płatnościami.

Sejm w czwartek wieczorem uchwalił Tarczę antykryzysową 4.0. Teraz zajmie się nią Senat.