Pomoc finansowa wypłacana przez Polski Fundusz Rozwoju nie jest objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych – potwierdziło biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Resort wyjaśnił, że wprawdzie takie dofinansowanie jest traktowane jak pożyczka dla celów podatku dochodowego, ale „jako kwota uzyskanego finansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych”.
Pytanie zadaliśmy w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez niektórych ekspertów.
Wątpliwości te nie dotyczą opodatkowania pożyczek do 5 tys. zł, wypłacanych przez starostów na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorców, na podstawie art. 15zzd ustawy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Pożyczki te są bowiem wypłacane przez urzędy pracy z Funduszu Pracy, który jest funduszem celowym. A pożyczki z funduszów celowych utworzonych w drodze ustawy są zwolnione z PCC, zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.).
Obawy dotyczyły natomiast pomocy wypłacanej przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej. Wprawdzie w regulaminie udzielania tej pomocy używane jest konsekwentnie pojęcie „subwencja”, ale jak wyjaśnił resort finansów, pomoc ta powinna być traktowana jak pożyczka. Resort tłumaczył to jednak na gruncie przepisów o podatku dochodowym, zapewniając, że przedsiębiorcy nie płacą PIT ani CIT od kwoty pozyskanego finansowania, a jedynie uiszczą podatek od umorzonej subwencji, bo będzie ono traktowane jako nieodpłatne świadczenie. Choć i w tym zakresie – jak dodało MF – trwają prace nad wprowadzeniem preferencji.
Czy jednak skoro subwencja jest traktowana jako pożyczka dla celów podatku dochodowego, to tak samo należy ją traktować dla celów PCC, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o tym podatku? – spytaliśmy.
Odpowiedź MF wyklucza obowiązek. Resort wyjaśnił, że pomoc ta „jako kwota uzyskanego finansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych”.
Podobnie jest z emisją obligacji, która choć w obrocie gospodarczym odgrywa rolę podobną do pozyskania pożyczki, to nie podlega PCC, co niejednokrotnie potwierdzał już fiskus.