Minister finansów wyda w najbliższym czasie urzędowe objaśnienia w sprawie obowiązków podatkowych związanych z COVID-19 – poinformował wiceminister Jan Sarnowski w odpowiedzi na wniosek rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.
Zapowiedział, że w objaśnieniach minister odniesie się m.in. do kwestii zwolnienia z opłaty prolongacyjnej na podstawie art. 15za tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568). Zgodnie z tym przepisem fiskus nie pobiera opłaty przy wydawaniu decyzji odraczających termin płatności lub rozkładających na raty podatek lub zaległość podatkową.
Dotyczy to wyłącznie pomocy przyznanej w odpowiedzi na wniosek podatnika złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z koronawirusem albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw uznał, że przepis ten może budzić wątpliwości, np. czy zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczy również decyzji naczelnika urzędu skarbowego związanych z zobowiązaniem podatkowym powstałym przed epidemią koronawirusa, a wymagalnym już po ogłoszeniu stanu epidemii.
Zdaniem rzecznika MŚP jedynym warunkiem stosowania zwolnienia z opłaty prolongacyjnej powinno być złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie ulgi w czasie trwającej epidemii. Nie powinno mieć więc znaczenia, kiedy powstało zobowiązanie podatkowe, którego dotyczy wniosek.
Wiceminister Sarnowski to potwierdził. Podkreślił, że brzmienie art. 15za jest na tyle jasne, iż nie wymaga ono nawet dodatkowych objaśnień. Nie ma wątpliwości, że jedynym warunkiem skorzystania ze zwolnienia od opłaty prolongacyjnej jest złożenie wniosku o ulgę w czasie epidemii koronawirusa, a nie powstanie lub wymagalność w tym okresie zobowiązania podatkowego – wyjaśnił Jan Sarnowski.
Poinformował, że inne wątpliwości, które może budzić art. 15za, zostaną dodatkowo wyjaśnione w objaśnieniach.